Zmarł adw. dr Piotr Blajer

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie z ogromnym żalem i smutkiem przekazuje informację, że w dniu 23 marca 2024 r. przeżywszy 90 lat zmarł wieloletni Dziekan ORA w Rzeszowie

adw. dr Piotr Blajer

Odszedł nasz Kolega, znakomity adwokat, Człowiek o wielkiej życzliwości, cieszący się ogromnym szacunkiem, oddany samorządowi adwokackiemu.

 

Oddając hołd zmarłemu

wyrażamy żal i głębokie współczucie

Najbliższej RODZINIE

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 27 marca 2024 r. (środa) o godzinie 14:30 w Kaplicy Cmentarza Komunalnego Wilkowyja w Rzeszowie.

 

Adwokat dr Piotr Blajer - biogram

Adwokat dr Piotr Blajer wyższe studia prawnicze ukończył w 1955 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1955 r. pracował na stanowisku prokuratora w Prokuraturze Powiatowej w Kołobrzegu, a następnie w Prokuraturze Powiatowej w Jarosławiu. W  1960 r.  odszedł z prokuratury i przez dwa lata wykonywał zawód radcy prawnego. Uchwałą ORA w Rzeszowie z dnia 13 kwietnia 1962 r. uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie.

W 1977 r. obronił rozprawę doktorską „Pojednanie i ugoda w polskim procesie karnym” pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Waltosia.

Od czerwca 1962 r. do 2020 r. nieprzerwanie wykonywał zawód adwokata, w najpierw w Zespole Adwokackim w Łańcucie a następnie w Zespole Adwokackim w Jarosławiu.

Od 1973 r. aż do lutego 2021 r., tj. nieprzerwanie przez 48 lat adwokat dr Piotr Blajer był aktywnie zaangażowany w pracę samorządu zawodowego adwokatów pełniąc następujące funkcje:

1973 - 1976 – Członek Rady Adwokackiej

1976 – 1979 – Skarbnik Rady Adwokackiej

1979 - 1983 – Sekretarz Rady Adwokackiej

od października 1983 . do października 1986 г.  – Wicedziekan Rady

od października 1986 r. do października 1989 г. – Wicedziekan Rady

od października 1989 г. do października 1992 r. – Dziekan Rady

od października 1992 r. do października 1995 г. – Dziekan Rady

od października 1995 г. do września 1998г. – Wicedziekan Rady

od września 1998 r. do września 2001 г. – Wicedziekan Rady

od września 2001 r. do października 2004 г. – Dziekan Rady

od października 2004 г. do września 2007 r. – Dziekan Rady

od września 2007 r. do maja 2010 r. – Wicedziekan Rady

od maja 2010 r. do października 2013г. – Wicedziekan Rady

od października 2013 r. do czerwca 2016 г. – Dziekan Rady

od czerwca 2016 r. do lutego 2021 г. – Dziekan Rady

 

Ponadto adw. dr Piotr Blajer był długoletnim, cenionym wykładowcą prawa karnego dla aplikantów adwokackich oraz członkiem Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu wstępnego i egzaminu adwokackiego. Sprawował również funkcję członka Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich oraz Doskonalenia Zawodowego Adwokatów, a także Przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów. Dla aplikantów adwokackich był szanowanym mentorem, jak też przyjaznym wychowawcą który własnym przykładem wskazywał jak należy w zgodzie z zasadami etyki wykonywać zawód adwokata.  Zawsze pozostawał gotowy do pomocy i doradzania koleżankom i kolegom adwokatom w trudnych sprawach życiowych i zawodowych.  Przez wszystkie lata wykonywania zawodu adwokat Piotr Blajer niezmiennie cieszył dużym szacunkiem w środowisku sędziów, prokuratorów i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości,   którzy  doceniali  jego profesjonalizm, kulturę i rzetelność. Wysoki poziom pracy, zaangażowanie, życzliwość i odpowiedzialność to cechy, które adwokatowi Piotrowi Blajerowi zapewniły zaufanie i wdzięczność  ze strony ogromnej rzeszy osób korzystających z jego doradztwa i pomocy.

Od początku swojej pracy samorządowej wykazywał się dużym zaangażowaniem w sprawy  uregulowań prawnych dotyczących adwokatury, zapewnienia jej koniecznej niezależności warunkującej należyte świadczenie przez adwokatów pomocy prawnej. Na przestrzeni wielu lat kierował do parlamentarzystów, ówczesnych marszałków sejmu, przewodniczących Komisji Sprawiedliwości, Komisji Kodyfikacyjnych szereg uwag  i postulatów dotyczących projektów zmian Kodeksu postępowania karnego.

W 1995 r. odznaczony adwokacką odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

Jego działalność samorządowa, szkoleniowa, zawodowa i osobista postawa życiowa była budującym, pozytywnym przykładem  kształtującym kolejne pokolenia Podkarpackiej Palestry.