Rzecznik Dyscyplinarny

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Rzeszowie - adw. Wiesław Pasierb

Zastępcy:

 

Kontakt:

tel.

- 17 85 89 017

- 17 85 28 141  wew. 18 lub 19

e-mail: rd.rzeszow@adwokatura.pl