Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie

mobilny 175x169_10a


Podziękowania

Data publikacji: 21 czerwca 2016

Szanowni Państwo Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

Jeszcze raz serdecznie dziękuje Koleżankom i Kolegom Adwokatom za wybranie mnie na Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie.Dziękuję także wszystkim obecnym na Zgromadzeniu. Taka duża ilość uczestników Zgromadzenia świadczy o zrozumieniu i o Państwa trosce o dalsze losy Adwokatury, nie tylko rzeszowskiej.

Serdecznie pozdrawiam

adw. dr Piotr Blajer


zobacz więcej  

Zgromadzenie Izby – wyniki wyborów z dnia 18 czerwca 2016 r.

Data publikacji: 20 czerwca 2016

Wyniki wyborów z dnia 18 czerwca 2016 r. na stanowiska, do organów Izby Adwokackiej w Rzeszowie i delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury


zobacz więcej  

Lista kandydatów do organów Izby – Zgromadzenie 2016

Data publikacji: 17 czerwca 2016

Lista kandydatów na stanowiska i do organów Izby Adwokackiej w Rzeszowie zgłoszonych przez obecnie urzędującego Dziekana ORA w Rzeszowie:


zobacz więcej  

Zaproszenie na uroczystość ślubowania adwokackiego

Data publikacji: 17 czerwca 2016

Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy Adwokaci 

W imieniu własnym oraz Okręgowej Rady Adwokackiej  w Rzeszowie zapraszam Koleżanki i Kolegów Adwokatów na uroczystość ślubowania adwokackiego nowych członków Rzeszowskiej Palestry.


zobacz więcej  

Komunikat ORA w Rzeszowie

Data publikacji: 9 czerwca 2016

W związku z docierającymi do Rady głosami, że preliminarz budżetowy na 2016 r. został zaniżony o kwotę 800 tys. zł., należy stwierdzić, że argument ten jest pozbawiony jakichkolwiek podstaw. Nie uwzględniono bowiem realnej ściągalności składek samorządowych oraz odpisu na Fundusz Samopomocy Koleżeńskiej.


zobacz więcej