Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie


Korporacje zawodowe

VII Bieszczadzki Rajd Adwokatury „Czarna 2014”

Data publikacji: 23 października 2014

20141004_154611

Już po raz siódmy w dniach 2 – 5 października 2014 r. adwokaci i aplikanci adwokaccy z całej Polski wraz ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi zawitali w Bieszczady, aby uczestniczyć w Rajdzie Pieszo-Rowerowo-Motocyklowym Adwokatury „Czarna 2014” organizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie. W Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym „Perła Bieszczadów” gościliśmy uczestników z Olsztyna, Poznania, Bydgoszczy, Kielc, Łodzi, Lublina, Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Białegostoku, Rzeszowa a nawet z Ukrainy. W tegorocznej edycji Rajdu wzięło udział 167 osób.


zobacz więcej  

Komunikat dla osób, które w 2014 r. uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką

Data publikacji: 10 października 2014

Zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy Prawo o adwokaturze (Dz.U.2014.635 ze zm. ) uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Osoby zainteresowane rozpoczęciem aplikacji adwokackiej z dniem 1 stycznia 2015 r. proszone są o złożenie w biurze ORA w Rzeszowie przy ul. Litewskiej 4 / 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2014 r. następujących dokumentów:


zobacz więcej  

Harmonogram szkoleń dla adwokatów wykonujących zawód na II półrocze 2014 r.

Data publikacji: 6 października 2014

Wykonując zalecenia zawarte w uchwale NRA nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. w sprawie doskonalenia zawodowego adwokatów, Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie uprzejmie informuje, że wyznaczony został harmonogram szkoleń zawodowych na II półrocze 2014 r.

Harmonogram_szkolen_dla_adwokatow_-_II_polrocze_2014_r.


zobacz więcej  

Program IDEA

Data publikacji: 1 października 2014

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie uprzejmie prosi o zapoznanie się z programem IDEA (Internetowe Doskonalenie Adwokatury). Jest to wspólny projekt Izby Adwokackiej we Wrocławiu i Krakowskiej Izby Adwokackiej wychodzący naprzeciw oczekiwaniom środowiska, aby wykłady i szkolenia z zakresu obowiązkowego doskonalenia zawodowego adwokatów możliwe były do wysłuchania i oglądnięcia w Internecie – pod adresem http://www.idea-adw.org/ , który udostępnia nagrane w formie wideo wykłady wybitnych prawników, w tym przede wszystkim adwokatów. Program ten, który powstał przy istotnym wkładzie finansowym i organizacyjnym Naczelnej Rady Adwokackiej, to również istotny element kreowania pozytywnego wizerunku Adwokatury.

Obecnie na platformie IDEA można zapoznać się z trzynastoma wykładami. Od dnia 26 września 2014 r. pojawił się nowy materiał szkoleniowy „Geneza i główne idee nowelizacji k.p.k. z dnia 27.09.2013” prezentowany przez adwokata prof. dr hab. Piotra Kruszyńskiego – członka NRA, Dyrektora Ośrodka Badawczego Adwokatury natomiast już od października będzie możliwość wysłuchania znakomitego wykładu adwokat prof.dr hab. Elżbiety Traple z Uniwersytetu Jagiellońskiego nt. pozwu o ochronę dóbr osobistych.


zobacz więcej  

Wyniki z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką przeprowadzonego w dniu 27 września 2014 r.

Data publikacji: 29 września 2014

Wyniki z egzaminu wstępnego


zobacz więcej