Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie


mobilny 175x169_10a


Spotkanie konsultacyjne z władzami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego – dyskusja na temat programów kształcenia dla potrzeb rynku pracy, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Data publikacji: 12 grudnia 2017

W dniu 6 grudnia 2017 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się spotkanie konsultacyjne z władzami tego Wydziału, przedstawicielami pracowników naukowo dydaktycznych i studentów oraz z przedstawicielami samorządu adwokackiego i radcowskiego oraz z przedstawicielami Wojewody Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego. Przedmiotem spotkania była dyskusja na temat programów kształcenia dla potrzeb rynku pracy, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. W szczególności co do proponowanych w ofercie dydaktycznej przedmiotów, ilości przeznaczonych na ich realizację godzin, form zajęć, a także treści kierunkowych efektów kształcenia z punktu widzenia ich zgodności z potrzebami i możliwościami zatrudnienia absolwentów Wydziału Prawa i Administracji.


zobacz więcej  

Konferencja Naukowa „Oblicza współczesnej przestępczości, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu”

Data publikacji: 12 grudnia 2017

W dniu 4 grudnia 2017 r. odbyła się Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa, na temat „Oblicza współczesnej przestępczości, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu”. Konferencja ta została zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Konferencja miała miejsce w auli w nowo wybudowanym gmachu Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów ul. Pigonia 1. Na konferencję tą zostałem zaproszony.


zobacz więcej  

Seminarium „Aktualne problemy penitencjarne”

Data publikacji: 12 grudnia 2017

W dniu 24 października 2017 r. odbyło się seminarium naukowe, na temat „Aktualne problemy penitencjarne”. Zostało ono zorganizowane przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie płk Marka Grabek, który zaprosił na nie także Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. Wśród zaproszonych gości byli – Pani dr Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Pani Maria Kurowska Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, ks. biskup Kazimierz Górny oraz prof. nadzw. dr hab. Czesław P. Kłak Dziekan- Dyrektor Kolegium Prawa WSPIA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej oraz Dyrektorzy Zakładów Karnych województwa podkarpackiego.


zobacz więcej  

WIELKIE BIEGANIE w SIWEJ DOLINIE 2018

Data publikacji: 12 grudnia 2017

W dniu 11 lutego 2018 r. o godz. 12, w ramach obchodów 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej oraz 100 –lecia Izby Adwokackiej w Lublinie, odbędą się biegi narciarskie na trasach Siwej Doliny w Tomaszowie  Lub. ,, O PUCHAR DZIEKANÓW’’


zobacz więcej  

IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Lekarzy i Prawników w Szachach Kazimierz Dolny 2018

Data publikacji: 8 grudnia 2017

Komunikat Kazimierz2018PR1


zobacz więcej