Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie


Korporacje zawodowe

Komunikat dla osób, które w 2014 r. uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką

Data publikacji: 10 października 2014

Zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy Prawo o adwokaturze (Dz.U.2014.635 ze zm. ) uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Osoby zainteresowane rozpoczęciem aplikacji adwokackiej z dniem 1 stycznia 2015 r. proszone są o złożenie w biurze ORA w Rzeszowie przy ul. Litewskiej 4 / 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2014 r. następujących dokumentów:

  1. wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich
  2. oryginał lub urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (podpisany), lub jego kopia poświadczona notarialnie
  3. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego
  4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych ( art. 65 pkt. 2 ustawy P. o. a. )
  5. wniosek o wydanie legitymacji aplikanta adwokackiego wraz dowodem wpłaty opłaty za legitymację – ( załączony formularz należy wypełnić – według wzoru – czytelnie, wyraźnym pismem i drukowanymi literami )  Opłatę za legitymację aplikancką w wysokości 95 zł należy uiścić na konto Okręgowej Rady Adwokackiej, ul. Litewska 4 / 8, 35 – 302 Rzeszów
    nr konta : PKO BP I O/Rzeszów 34 1020 4391 0000 6102 0002 0826 -  w tytule wpłaty podając „ opłata za legitymację aplikanta – nabór 2014”

 

Ponadto prosimy o przesłanie na adres mailowy ORA w Rzeszowie: ora.rzeszow@adwokatura.pl państwa adresów poczty elektronicznej, ponieważ  od momentu wpisu na listę aplikantów, wszelkie informacje będą przekazywane wyłącznie drogą elektroniczną.

Wszystkie osoby, które w 2015 r. nie zamierzają rozpocząć aplikacji adwokackiej proszone są o przesłanie do biura ORA w terminie do 16 października 2014 r. pisemnej informacji.

 

Wniosek_o_wpis_na_listę_aplikantów

Wniosek_o_wydanie_legitymacji

Oświadczenie


zobacz więcej  

Harmonogram szkoleń dla adwokatów wykonujących zawód na II półrocze 2014 r.

Data publikacji: 6 października 2014

Wykonując zalecenia zawarte w uchwale NRA nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. w sprawie doskonalenia zawodowego adwokatów, Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie uprzejmie informuje, że wyznaczony został harmonogram szkoleń zawodowych na II półrocze 2014 r.

Harmonogram_szkolen_dla_adwokatow_-_II_polrocze_2014_r.


zobacz więcej  

Program IDEA

Data publikacji: 1 października 2014

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie uprzejmie prosi o zapoznanie się z programem IDEA (Internetowe Doskonalenie Adwokatury). Jest to wspólny projekt Izby Adwokackiej we Wrocławiu i Krakowskiej Izby Adwokackiej wychodzący naprzeciw oczekiwaniom środowiska, aby wykłady i szkolenia z zakresu obowiązkowego doskonalenia zawodowego adwokatów możliwe były do wysłuchania i oglądnięcia w Internecie – pod adresem http://www.idea-adw.org/ , który udostępnia nagrane w formie wideo wykłady wybitnych prawników, w tym przede wszystkim adwokatów. Program ten, który powstał przy istotnym wkładzie finansowym i organizacyjnym Naczelnej Rady Adwokackiej, to również istotny element kreowania pozytywnego wizerunku Adwokatury.

Obecnie na platformie IDEA można zapoznać się z trzynastoma wykładami. Od dnia 26 września 2014 r. pojawił się nowy materiał szkoleniowy „Geneza i główne idee nowelizacji k.p.k. z dnia 27.09.2013” prezentowany przez adwokata prof. dr hab. Piotra Kruszyńskiego – członka NRA, Dyrektora Ośrodka Badawczego Adwokatury natomiast już od października będzie możliwość wysłuchania znakomitego wykładu adwokat prof.dr hab. Elżbiety Traple z Uniwersytetu Jagiellońskiego nt. pozwu o ochronę dóbr osobistych.


zobacz więcej  

Wyniki z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką przeprowadzonego w dniu 27 września 2014 r.

Data publikacji: 29 września 2014

Wyniki z egzaminu wstępnego


zobacz więcej  

XXV Letnia Spartakiada Prawników – Sukces przemyskich prawników

Data publikacji: 24 września 2014

W dniach  10-14  września 2014 r. w Krakowie  odbyła  się  XXV –ta Letnia Spartakiada  Prawników. W 35 dyscyplinach walczyło 600 prawników z całej Polski. I miejsce i złoty medal w piłce nożnej zdobyła drużyna „ Prawnicy  Przemyśl „ pokonując w finale 1:0 reprezentację Śląska. Przemyscy prawnicy  wystąpili w  składzie : Piotr  Tomaszek,  Bogumił  Gazda ( rez.) , Witold  Ochenduszkiewicz,  Grzegorz  Woźniak, Mateusz  Matrejek , Maciej  Kowalski, Maciej  Głowacz (kap.), Krzysztof  Gaca, Krzysztof  Tryksza, Piotr  Gembarzewski, Arkadiusz  Slisz. Mecze rozgrywano w systemie siódemek na połowie pełnego boiska piłkarskiego,  w czasie  2 x 15  minut. Przemyscy sędziowie, adwokaci i aplikanci  adwokaccy, radcowie prawni,  prokuratorzy  i  notariusze  pokazali, że nie tylko na salach sądowych, ale  również na murawie potrafią pokazać  się z najlepszej strony. Gratulujemy !

Adw. Janusz Czarniecki

 

gilarski.com

 


zobacz więcej