Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie


mobilny 175x169_10a


Finał Konkursu „Uczeń i prawo”

Data publikacji: 18 maja 2018

W dniu 17 maja 2018 r. w sali Sądu Rejonowego w Rzeszowie odbył się Finał Konkursu „Uczeń i prawo” na najlepszą symulację rozprawy karnej. Finał ten został zorganizowany przez Koło Naukowe Postępowania Karnego i Prawa Karnego Wykonawczego „TEMIDA” działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.


zobacz więcej  

Komunikat w sprawie wpisu nr PESEL do CEiDG

Data publikacji: 17 maja 2018

Uprzejmie przypominam, iż w dniu 19.05.2018r. upływa dwuletni termin uzupełnienia danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o wskazanie numeru PESEL przez tych adwokatów, którzy podlegają wpisowi do CEIDG, a do tej pory nie ujawnili swojego numeru PESEL, o czym stanowi art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1893).


zobacz więcej  

Szkolenia dla adwokatów – 2018r. – szkolenie nr 1

Data publikacji: 10 maja 2018

Szkolenia dla adwokatów – 2018 r. – szkolenie nr 1


zobacz więcej  

Komunikat NR 2 dla osób, które w 2018 r. uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego

Data publikacji: 8 maja 2018

ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA WNIOSKU O WPIS

 Z uwagi na zmianę terminu posiedzenie ORA, dokumenty dotyczące wpisu na listę adwokatów należy złożyć do dnia 21 maja 2018 r. – decyduje data wpływu do biura ORA.


zobacz więcej  

Komunikat dla osób, które w 2018 r. uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego

Data publikacji: 7 maja 2018

Komunikat dla osób, które w 2018 r. uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego


zobacz więcej