DANE KONTAKTOWE

Okręgowa Rada Adwokacka 

ul. Litewska 4/8

35-302 Rzeszów

ora.rzeszow@adwokatura.pl

Sekretariat

Referat ds. z Urzędu

17 85 28 141 wew. 11

Referat ds. Skarg i Wniosków

Kancelaria Rzecznika Dyscyplinarnego

Kancelaria Sądu Dyscyplinarnego

 

Kamila Marcinek - Kierownik Kancelarii Rzecznika Dyscyplinarnego, Kancelarii Sądu Dyscyplinarnego, Referatu ds. Skarg i Wniosków

17 85 89 017

17 85 28 141  wew. 18 lub 19

 

Referat ds. Osobowych Adwokatów

17 85 28 141 wew. 13

17 85 350 78

Referat ds. Osobowych Aplikantów Adwokackich

17 85 28 141 wew. 14

Księgowość

17 85 28 141

wew. 12 (Główna Księgowa)

wew. 15 (rezer. DW Krynica-Zdrój)

Ubezpieczenie OC

17 85 28 141 wew. 13

Fax

17 85 28 141 wew. 17

Numer konta:

PKO BP I O/Rzeszów  34 1020 4391 0000 6102 0002 0826

_________________________________________________