Informacja dla aplikantów adwokackich w sprawie opłat 

za aplikację adwokacką w 2022 r.

 

 

  1. Opłata za aplikację adwokacką za rok szkoleniowy 2022 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2020 r.)  wynosi 5.850 zł

 

  1. Opłata rozłożona jest na 2 raty:  

             

  • I rata – 2.925 zł  - termin płatności upływa z dniem 31 stycznia 2022 r. 

 

  • II rata – 2.925 zł – termin płatności upływa z dniem 30 czerwca 2022 r.

 

  1. Wpłaty za aplikację będą przyjmowane wyłącznie na konto bankowe ORA:

Nr konta:

PKO BP I O / Rzeszów

34 1020 4391 0000 6102 0002 0826

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002277/O/D20202277.pdf 

  1. Zgromadzenie Izby uchwałą nr 4 / 2019 z dnia 29 czerwca 2019 r. ustaliło wysokość składki rocznej na potrzeby Izby od aplikantów adwokackich, zgodnie z par. 27 pkt. 5 Regulaminu aplikacji adwokackiej, na kwotę 240 zł - płatnej w 12 miesięcznych ratach po 20 zł każda – składkę tę należy wpłacać na w / w konto bankowe ORA.