Informacja dla aplikantów adwokackich w sprawie opłat                        

za aplikację adwokacką w 2020 r.

 

 

  1. Opłata za aplikację adwokacką za rok szkoleniowy 2020 (w chwili obecnej zgodnie z planowaną przez Ministra Sprawiedliwości obniżką współczynnika ) jest równa 2,25-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego  i wynosi 5.850 zł

 

  1. Opłata rozłożona jest na 2 raty:  

             

  • I rata – 2.930 zł  - termin płatności upływa z dniem 31 stycznia 2020 r. 

 

  • II rata – 2.920 zł – termin płatności upływa z dniem 30 czerwca 2020 r.

 

  1. Wpłaty za aplikację będą przyjmowane wyłącznie na konto bankowe ORA:

Nr konta:

PKO BP I O / Rzeszów

34 1020 4391 0000 6102 0002 0826

 

  1. Zgromadzenie Izby uchwałą nr 4 / 2019 z dnia 29 czerwca 2019 r. ustaliło wysokość składki rocznej na potrzeby Izby od aplikantów adwokackich, zgodnie z par. 27 pkt. 5 Regulaminu aplikacji adwokackiej, na kwotę 240 zł - płatnej w 12 miesięcznych ratach po 20 zł każda – składkę tę należy wpłacać na w / w konto bankowe ORA bądź – w wyjątkowych sytuacjach -  bezpośrednio w siedzibie ORA.

 

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ministerstwo-sprawiedliwosci-pomaga-mlodym-prawnikom--nie-bedzie-wyzszych-oplat-za-aplikacje2