Informacja dla aplikantów adwokackich w sprawie opłat 

za aplikację adwokacką w 2024 r.

 

 

  1. Opłata za aplikację adwokacką za rok szkoleniowy 2024 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2020 r.)  wynosi 5.850 zł

 

  1. Opłata rozłożona jest na 2 raty:  

             

  • I rata – 2.925 zł  - termin płatności upływa z dniem 31 stycznia 2024 r. 

 

  • II rata – 2.925 zł – termin płatności upływa z dniem 30 czerwca 2024 r.

 

  1. Wpłaty za aplikację będą przyjmowane wyłącznie na konto bankowe ORA:

Nr konta:

PKO BP I O / Rzeszów

34 1020 4391 0000 6102 0002 0826

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002277/O/D20202277.pdf 

  1. Zgromadzenie Izby uchwałą nr 4 / 2023 z dnia 24 czerwca 2023 r. ustaliło wysokość składki rocznej na potrzeby Izby od aplikantów adwokackich,  zgodnie z par. 30 pkt. 4 Regulaminu aplikacji adwokackiej, na kwotę 480 zł, płatnej w ratach:
  • po 40 zł miesięcznie w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca. 

Składka należna jest od pierwszego dnia miesiąca, w którym aplikant rozpoczął aplikację do czasu prawomocności uchwały o wpisie na listę adwokatów