Ubezpieczenie na życie dla środowiska adwokackiego i radcowskiego 

 

W związku z zakończeniem umowy ubezpieczenia Open Life, proponuję Państwu kontynuację ubezpieczenia (ze wszystkimi umowami, które dotychczas były w zakresie) od 1.11.2021. Listopad jest miesiącem, w którym nie obowiązują karencje na nowe i dotychczasowe umowy (a także wyższe świadczenia).

W przypadku nadpłaconych składek w Open Life, zostanie dokonany zwrot na Państwa konto.

Proszę nie opłacać kolejnych składek do Open Life. Zaś składka za nową polisę będzie opłacana dopiero 12.11.2021 - otrzymają Państwo smsa i maila z linkiem do płatności składki. Teraz gorąca prośba o zapoznanie się z załączoną propozycją. Jestem również do Państwa dyspozycji w razie pytań.

Jak kontynuować ubezpieczenie?

1. Można zgłosić mailowo do mnie akceptację i chęć kontynuacji umowy. Opłata składki będzie potwierdzeniem skutecznie zawartej umowy (pierwsza wpłata 12.11.2021).

2. Samodzielna rejestracja (link poniżej)

3. Dodać małżonka/ partnera/ pracownika kancelarii (wcześniej nieubezpieczonego) do polisy (samodzielna rejestracja w systemie Hestii)- bez karencji od 1.11.2021.

 

Szanowni Państwo,

Jeszcze raz dziękuję za zaufanie i skorzystanie z programu ochrony życia i zdrowia w Open Life, który funkcjonuje od kilku lat na niezmienionych warunkach. Jako Państwa opiekun jestem odpowiedzialna nie tylko za przygotowywanie dobrych rozwiązań, ale i dbałość o atrakcyjność programu w trakcie jego trwania, szukanie nowych rozwiązań czy zaspokajanie Państwa roszczeń.

Z uwagi na zamknięcie programu (wypowiedzenie umowy ze strony Open Life) przeanalizowałam rynek ubezpieczeń dla Państwa. Przygotowałam rozwiązanie, które zapewnia wysokie świadczenia ochrony na życie, ale także wymierne wsparcie finansowe po wypadku czy chorobie.

Proponuję Państwu kontynuację obecnej umowy ubezpieczenia na życie w ERGO STU HESTIA. W załączeniu znajdą Państwo ceny i zakresy ubezpieczenia. Wszystkie umowy zostały utrzymane, pojawiły się również dodatkowe świadczenia zapewniające wypłaty (m.in. za pobyt w sanatorium czy zachorowanie na nowotwór in-situ, katalog operacji został uproszczony a kwoty wypłat zwiększone w przypadku prostych zabiegów). Widnieją kosmetyczne różnice na wysokościach wypłat (+/-), składka jest wyższa o 4 zł miesięcznie.

Nadal można przystąpić bez okresów karencji do umowy ERGO STU Hestia (zarówno dla obecnie ubezpieczanych oraz członków rodzin/ pracowników/ adwokatów/ radców/ aplikantów dotychczas nieobjętych umową ubezpieczenia).  Zachęcam do sprawdzenia czy małżonkowie/ partnerzy są dobrze chronieni. Oni również mogą przystąpić do programu w pełnym wymiarze.

Jestem do Państwa dyspozycji nie tyko w trakcie przystąpienia do umowy, ale również zapewniam wsparcie w trakcie trwania umowy, o czym wielokrotnie Ubezpieczeni mogli się przekonać.

Jak przystąpić do ERGO STU Hestia?

Informacje > kliknij tutaj

Opiekun programów Aleksandra Krakowiak

Broker Ubezpieczeniowy

Kancelaria Brokerska Major

tel. 602 755 292

aleksandra.krakowiak@majorbroker.pl