Okręgowa Rada Adwokacka

Dziekan – adw. Marcin Cichulski

 

Członkowie Rady

 1. adw. Grzegorz Baran
 2. adw. Łukasz Bochenek
 3. adw. Jerzy Borcz
 4. adw. Janusz Czarniecki
 5. adw. Władysław Finiewicz
 6. adw. Inga Jarosiewicz
 7. adw. Marcin Lewandowski
 8. adw. Krzysztof Litwin
 9. adw. Anna Łyp
 10. adw. dr Andrzej Maciąg
 11. adw. Tomasz Ostafil
 12. adw. Arkadiusz Slisz
 13. adw. Roman Soboń
 14. adw. Paweł Surmacz
 15. adw. Beata Woś

 

zastępcy:

 1. adw. prof. Mariusz Załucki
 2. adw. Grzegorz Dąbrowski
 3. adw. dr Izabela Pączek
 4. adw. Tomasz Zawada

 

Zespół Wizytatorów ORA w Rzeszowie

 

 

Komisje działające przy ORA w Rzeszowie:

Komisja Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej

Przewodniczący 

Członkowie:

 

Komisja Szkolenia Aplikantów Adwokackich

Przewodniczący 

Członkowie:

 

Komisja Doskonalenia Zawodowego Adwokatów

Przewodniczący 

Członkowie:

 

Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Przewodniczący  

Członkowie:

 

Komisja ds. Informacji Publicznej

Przewodniczący 

Członkowie:

 

Komisja ds. Informatyzacji

Przewodniczący  

Członkowie:

 

Komisja ds. Wizerunku

Przewodniczący 

Członkowie: