INSTRUKCJA logowania oraz głosowania podczas zdalnego zgromadzenia  - PDF I FILM

 

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją logowania oraz głosowania podczas zdalnego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Rzeszowie w dniu 3 września 2022. Zamieszczamy poniżej instrukcje w dwóch wersjach: video i pliku PDF.

Dane dostępowe do systemu WZA24.pl – służącego do zdalnego udziału w Zgromadzeniu, które odbędzie się online 3 września br. zostaną wysłane z systemu WZA24 na indywidualne adresy mailowe osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu 31 sierpnia 2022 r.

 

Dane do testów i udziału w Zgromadzaniu

Dane te będą służyły zarówno do testu przed Zgromadzeniem, które odbędzie się w dniu 1 września 2022 r. godzina 18:00, jak i do samego udziału w Zgromadzeniu i procesie głosowania w dniu 3 września br. od godziny 9.00.

 

Aktualny adres email i numer telefonu!

Ponadto uprzejmie prosimy wszystkich adwokatów o uaktualnienie swoich adresów poczty elektronicznej oraz numerów telefonów komórkowych.

Osoby bez numeru telefonu komórkowego lub posiadające nieaktualny numer telefonu nie będą mogły brać udziału w dyskusji.

Przypominamy, że dane dostępowe do systemu WZA24 (login i hasło) mogą być przypisane dla każdej osoby uprawnionej tylko do indywidualnego adresu e-mail. Adwokaci, którzy posiadają wspólny z innymi osobami adres e-mail proszeni są o niezwłoczne podanie swoich indywidualnych adresów poczty elektronicznej.

 

Logowanie na Zgromadzenie

Za pomocą danych, które zostaną przesłane w oddzielnej wiadomości e-mail, zalogować się można na stronie: https://app.wza24.pl

 

Film instruktażowy: https://youtu.be/zJccfNMSfoE