Uroczyste ślubowanie adwokackie 2023

Uroczyste ślubowanie adwokackie 2023

Dnia 21 sierpnia 2023 roku, w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się uroczyste ślubowanie adwokackie zorganizowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie. Grono adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie powiększyło się o 36 nowych członków. W uroczystości wzięli udział - Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej – adw. Przemysław Rosati, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie – adw. Marcin Cichulski, członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości oraz licznie przybyli goście, w tym bliscy ślubujących.

Uroczystość poprowadzili adwokaci: Beata Cieśla i Konrad Słomiana. Po raz pierwszy w historii ceremonię uświetnił  poczet sztandarowy Izby Adwokackiej w Rzeszowie. 

W toku uroczystości głos zabrali Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysław Rosati oraz Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Marcin Cichulski, którzy zwrócili uwagę na najważniejsze wartości jakie powinny przyświecać wstępującym na ścieżkę tego zawodu, podzielili się swoimi cennymi doświadczeniami, życząc jednocześnie ślubującym sukcesów w dalszej karierze. Za słowami przemawiających powtórzyć należy, iż - adwokat to najpiękniejszy zawód świata – dający nie tylko satysfakcję w sensie zawodowym oraz szansę na nieustający rozwój, ale nadto możliwość niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Końcowo, w imieniu ślubujących głos zabrał adw. Konrad Słomiana.

Podczas ceremonii wyróżniono adwokatów, którzy uzyskali najlepsze wyniki z egzaminu zawodowego. Pierwsze miejsce ex aequo zajęły: adw. Sylwia Bochnia-Chara oraz adw. Iwona Szkutnik, natomiast II miejsce przypadło adw. Beacie Cieśli.

Artystyczną ozdobą ceremonii był występ wokalny aplikantki adwokackiej Patrycji Chmiel, która zaprezentowała utwory Anny Jantar i Doris Day.