Trzecie Mistrzostwa Adwokatury w Piłce Nożnej - Adwokatura Cup 2023

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

Przypominamy, że już w dniu 16 września 2023 r. na boiskach Szkoły

Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi przy ul.

Milionowej 12 rozpoczną się III Mistrzostwa Adwokatury w Piłce Nożnej –

ADWOKATURA CUP 2023.

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich kibiców dużych i małych, a także

entuzjastów futbolu do udziału i kibicowania drużynom biorącym udział w

tym wydarzeniu sportowym.

 

*Jednocześnie chcemy poinformować, że chcąc zapewnić atrakcje także dla

najmłodszych kibiców w ramach III Mistrzostw Adwokatury w Piłce Nożnej –

ADWOKATURA CUP 2023 organizowane będą w grupach profesjonalne zajęcia

piłkarskie dla najmłodszych dzieci w wieku 3-10 lat. *

 

W tym roku zajęcia poprowadzą trenerzy Akademii Łódzkiego Klubu

Sportowego, którzy na co dzień uczestniczą  w projekcie "ŁKS schools"

promującego aktywizację ruchową dla najmłodszych dziewczynek i chłopców.

Szczegółowe informację dotyczące samej akademii znajdą Państwo pod

adresem URL

https://lkslodz.pl/akademia-lks-lodz/lks-schools-szkolka-pilkarska-lodz/ 

<https://lkslodz.pl/akademia-lks-lodz/lks-schools-szkolka-pilkarska-lodz/?fbclid=IwAR20-UO_ThdzR-4TJ_jUPNfzLSVedmCq9I_dE2QYt20kLzmN4El0XJvx75k>

 

Zajęcia odbywać się będą na boiskach Szkoły Mistrzostwa Sportowego im.

Kazimierza Górskiego, położonej w Łodzi, przy ul. Milionowej 12 /w dniu

16 września 2023 r. w godzinach od 10:00 - 12:00./Prosimy o przyjście

dzieci w stroju sportowym i zabranie odpowiedniego obuwia do gry i

zabawy w piłkę. Zajęcia są oczywiście bezpłatne.

 

Aktualnie planowane są trzy grupy zajęciowe z podziałem na różne

kategorie wiekowe. Zajęcia dla dzieci w wieku od 3-5 lat wymagają stałej

obecności i pomocy osoby dorosłej.

 

W zajęciach wziąć mogą udział wszystkie dzieci Adwokatów i Aplikantów

Adwokackich, przy czym liczba miejsc w grupach zajęciowych jest

ograniczona. *Pierwszeństwo wzięcia udziału będą miały dzieci zgłoszone

mailowo do dnia 10 września 2023 r. Zgłoszenie powinno zawierać imię i

nazwisko dziecka, oraz jego wiek.

Zgłoszenia należy przesyłać do Pani Agnieszki Kujawskiej na adres

mailowy **dyrektor.biuro@lodz.adwokatura.pl*

<mailto:dyrektor.biuro@lodz.adwokatura.pl>

 

adw. Piotr Olszański

Wicedziekan ORA w Łodzi