Szkolenie wyjazdowe na Morawy 30.09 - 03.10.2021 r.

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszam do udziału w organizowanym przez Radę OIRP w Rzeszowie szkoleniu wyjazdowym na Morawy w dniach od 30 września do 3 października 2021r. W załączeniu znajdą Państwo aktualny program wyjazdu szkoleniowego (zwracamy uwagę na konieczność posiadania w gotówce ok. 1300 CZK/osobę tytułem opłat za wstępy oraz 30 zł/osobę na obiad w drodze powrotnej).

 

Temat szkolenia: "Problemy w działalności uchwałodawczej organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i organów nadzoru". Szkolenie przeprowadzi radca prawny z OIRP w Rzeszowie Tomasz Filip , zatrudniony w Wydziale Prawnym i Nadzoru Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie; posiadający długoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki objętej szkoleniem.

 

Szkolenie potrwa 3 godziny i będzie punktowane - 3 pkt.

 

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona: 13 wolnych miejsc.

 

Adwokaci i ich osoby towarzyszące zainteresowani udziałem w szkoleniu powinni skontaktować się z Biurem OIRP Rzeszów, tel. 17 86 42 108 w terminie do dnia 6 września 2021 r. oraz wpłacić kwotę 1045 zł na konto bankowe OIRP w Rzeszowie Bank Pekao SA II O/Rzeszów, nr 93 1240 2614 1111 0000 3958 6360 z opisem "szkolenie wyjazdowe na Morawy" (kwota ta nie obejmuje kwot opłat za wstępy w Czechach oraz za obiad w drodze powrotnej). O kolejności zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

  

Odpłatność za wstępy na terenie Czech oraz za obiad w drodze powrotnej będzie zbierana na miejscu.

 

Zastrzegamy, że w przypadku zaistnienia okoliczności, które z uwagi na sytuację epidemiologiczną lub wprowadzone obostrzenia uniemożliwią odbycie szkolenia, będzie ono odwołane lub odroczone.

 

Jednocześnie w załączeniu przekazujemy, otrzymaną z biura podróży organizującego wyjazd szkoleniowy, informację o aktualnych wymogach odnośnie wjazdu i pobytu w Czechach.

 

Dziekan ORA w Rzeszowie

adw. Marcin Cichulski