Środowiskowy Konkurs Krasomówczy Aplikantów Adwokackich

Środowiskowy Konkurs Krasomówczy Aplikantów Adwokackich

Z ogromną radością informujemy, że w Środowiskowym Konkursie Krasomówczym Aplikantów Adwokackich, który odbył się 13 września 2023 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach,  II miejsce zajął apl.adw. Jakub Marek, reprezentujący naszą Izbę. Tym samym będziemy mieli reprezentanta Naszej Izby w Finale Ogólnopolskiego Konkursu!!!! Na ogromne brawa zasługuje również apl.adw. Patrycja Chmiel z Naszej Izby, która została wyróżniona przez Komisję! 

Środowiskowy Konkurs Krasomówczy dla Aplikantów Adwokackich organizowany był przez Świętokrzyską Izbę Adwokacką w Kielcach. Był to drugi etap konkursu, w którym zmierzyli się zdobywcy I i II miejsca konkursów Izbowych z ORA Częstochowa, ORA Kielce, ORA Kraków i ORA Rzeszów. Byli to aplikanci: Witold Szwarnowski, Paweł Kotlewski (Izba Adwokacka w Częstochowie); Michał Fatyga, Rafał Iwan (Izba Adwokacka  w Kielcach); Aleksandra Makowska, Mariusz Szczepan (Izba Adwokacka  w Krakowie); Jakub Marek, Patrycja Chmiel (Izba Adwokacka w Rzeszowie).

Wystąpienia aplikantów oceniało jury pod przewodnictwem adw. Moniki Kot - Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, na której ręce trzeba złożyć serdeczne podziękowania za wspaniałą organizację konkursu i przemiłą atmosferę.

W składzie jury zasiedli ponadto: adw. Tomasz Adamczyk – p.o. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, adw. Marcin Karpiński – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej  w Częstochowie, adw. Aleksander Gut Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, adw. Beata Woś - Członek Okręgowej Rady Adwokackiej  w Rzeszowie.

 

Konkurs został przeprowadzony według zasad określonych w regulaminie Konkursów Krasomówczych dla aplikantów adwokackich przyjętym przez Naczelną Radę Adwokacką.

Wybór tematu wystąpienia i wybór roli procesowej uczestnika Konkursu nastąpił w drodze losowania przeprowadzonego w dniu 7 września 2023 roku w siedzibie ORA w Kielcach.

 

Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień i po naradzie Jury ogłosiło laureatów :

I miejsce apl. adw. Rafał Iwan (Kielce),

II miejsce apl. adw. Jakub Marek  (Rzeszów),

III miejsce apl. adw. Aleksandra Makowska (Kraków),

IV miejsce apl. adw. Paweł Kotlewski (Częstochowa).

 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez organizatora i dodatkowo wszyscy jego uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

 

Serdecznie gratulacje dla wszystkich uczestników, a zwycięzcom I i II miejsca  ŻYCZYMY POWODZENIA W FINALE !!!

 

adw. Beata Woś