Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie


mobilny 175x169_10a


Spotkanie lekarzy z Dziekanem ORA

Data publikacji: 31 maja 2017

W dniu 30 maja 2017 r. w lokalu Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie odbyło się spotkanie lekarzy z Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej oraz Wicedziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej, temat spotkania został przedstawiony przez Dziekana i dotyczył podstawowych kwestii błędu medycznego. Po referacie odbyła się dyskusja, w której podkreślono bardzo dużą wagę zagadnienia oraz stany faktyczne wynikające z procesów karnych.

 


   

Możliwość komentowania jest wyłączona.