Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie


mobilny 175x169_10a


Spotkanie konsultacyjne z władzami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego – dyskusja na temat programów kształcenia dla potrzeb rynku pracy, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Data publikacji: 12 grudnia 2017

W dniu 6 grudnia 2017 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się spotkanie konsultacyjne z władzami tego Wydziału, przedstawicielami pracowników naukowo dydaktycznych i studentów oraz z przedstawicielami samorządu adwokackiego i radcowskiego oraz z przedstawicielami Wojewody Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego. Przedmiotem spotkania była dyskusja na temat programów kształcenia dla potrzeb rynku pracy, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. W szczególności co do proponowanych w ofercie dydaktycznej przedmiotów, ilości przeznaczonych na ich realizację godzin, form zajęć, a także treści kierunkowych efektów kształcenia z punktu widzenia ich zgodności z potrzebami i możliwościami zatrudnienia absolwentów Wydziału Prawa i Administracji.

Uczestniczyłem w tym spotkaniu na zaproszenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji dr hab. prof. UR Elżbiety Feret.

W czasie spotkania przedstawiono:

– Na rynku pracy poszukiwani są pracownicy – technicy oraz pracownicy fizyczni.

– Województwo podkarpackie ma bardzo niski procent przedsiębiorstw w stosunku do pozostałych województw, są niewykorzystane środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej i nie można pozwolić na to aby one przepadły, w tej chwili m. in. powstaje firma, która może zatrudnić 500 osób ale techników lub pracowników fizycznych, z  wynagrodzeniem około 8000 zł, a chętnych brak.

– Firmy potrzebują prawników, którzy znają doskonale język obcy przede wszystkim angielski łącznie z określeniami i wyrazami prawnymi, i którzy także znają przepisy prawa krajów, z którego pochodzą przedsiębiorcy. Koniecznym jest rozważanie czy te wymagania powinny być uwzględniane w stosownych szkoleniach, a nawet już na studiach.

W moim wystąpieniu podniosłem w szczególności:

– Obecnie Izba Adwokacka w Rzeszowie liczy 763 adwokatów wykonujących zawód oraz 223 aplikantów adwokackich. Ilość adwokatów wykonujących zawód przekracza w sposób zdecydowany potrzeby społeczeństwa. Wiele osób po złożeniu ślubowania adwokackiego nie zakłada kancelarii adwokackich.  Co roku przybywa od 60 do 100 adwokatów.

– Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie w pełni popiera działania Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wiemy, że są kłopoty. Uważamy, że ćwiczenia powinni prowadzić obok pracowników nauki także praktycy adwokaci. Jeżeli są kłopoty finansowe w tym przedmiocie to możemy to czynić bez wynagrodzenia będąc na ćwiczeniach jedynie obecnymi z możliwością przedstawienia stanów faktycznych.

– Co roku mamy przyjęcia na aplikację adwokacką i podstawą przyjęcia są wyniki testowe. Okazuje się potem w czasie aplikacji, że osoby wypełniające testy bardzo dobrze zupełnie nie dają sobie rady ze stosowaniem przepisów prawa. Aplikacja adwokacka to nie nauka prawa, a nauka wykonywania zawodu. Nie powinniśmy ponownie uczyć przepisów prawa. A jedynie przedstawiać stany faktyczne i sposób ich rozwiązywania.

– Ostatnio pojawiły się propozycje, aby aplikację adwokacką i radcowską można było odbywać w czasie studiów na uczelniach. Adwokaci i radcy prawni kategorycznie się temu sprzeciwiają. Na ten temat przedstawiane są przez nas stosowne argumenty. Skuteczna nauka wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego może się odbywać jedynie w tych samorządach, pod okiem patrona, w jego obecności na rozprawach, a potem przez samodzielne występowanie przed sądem pod kontrolą patrona. Niestety niektóre uczelnie rozważają możliwość prowadzenia takich aplikacji. Jestem przekonany, że tego rodzaju rozważanie nie będzie prowadzone przez Uniwersytet Rzeszowski.

– Mamy obecnie szereg uczelni prywatnych swoją egzystencję opierają na wpłatach dokonywanych przez studentów. Obniżenie się ostatnio ilości chętnych na studia prawnicze spowodowało braki w finansowaniu. Musze wskazać, że poziom absolwentów uczelni może być oceniany także na podstawie wyników egzaminów na aplikacje organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości na podstawie testów. Wyniki są tutaj różne. Uważam, że uczelnie powinny wyłącznie uczyć prawa. Przeprowadzone przez nas badania wśród aplikantów adwokackich wyraźnie wskazują, że w zasadzie wszyscy oni są za organizacją aplikacji adwokackiej przez samorządy adwokackie.

 

adw. dr Piotr Blajer

Dziekan

Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie


   

Możliwość komentowania jest wyłączona.