Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie


mobilny 175x169_10a


Przemyśl

„Rozprawa” w I LO im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. Zmagania w konkursie krasomówczym organizowanym przez ORA w Rzeszowie wraz z p. Dyrektorem  I LO p.n. „Audiatur et Altera Pars” odbyły się w dniu 24 kwietnia 2017 r.
Komisja konkursowa w składzie adw. Janusz Czarniecki, adw. Leszek Kołodziejczyk oraz p. mgr Aneta Bednarczyk przyznała odpowiednio nagrody:

I miejsce: Klaudia Godos
II miejsce: Michał Ekiert
III miejsce: Justyna Baran