Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie


mobilny 175x169_10a


Sąd Dyscyplinarny

Prezes:  adw. dr Bolesław Kurzępa 

Członkowie :

 1. adw. Andrzej Chrostowski
 2. adw. Piotr Heliński
 3. adw. Inga Jarosiewicz
 4. adw. Tomasz Kokowski
 5. adw. Leszek Kołodziejczyk
 6. adw. Jacek Kotliński
 7. adw. Antoni Krupa
 8. adw. Monika Malec
 9. adw. Zbigniew Materkowski
 10. adw. Zdzisław Miara
 11. adw. Gabriela Misiorowska – Gąsior
 12. adw. Marcin Natoniewski
 13. adw. Macie jNowak
 14. adw. Edyta Nowosiadły – Krzywonos
 15. adw. Magdalena Rewer
 16. adw. Piotr Rupar
 17. adw. Antoni Skorupski
 18. adw. Ewelina Sobczyk – Forjasz
 19. adw. Magdalena Soboń
 20. adw. Jerzy Wójtowicz

 

zastępcy:

 1. adw. Michał Wolski
 2. adw. Barbara Jastrzębska – Kawalec
 3. adw. Jerzy Kwieciński