Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie


mobilny 175x169_10a


Organy Izby

Izbę adwokacką stanowią adwokaci i aplikanci adwokaccy, mający siedzibę zawodową na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka,
biorąc pod uwagę w szczególności podział terytorialny administracji sądowej.

Organami izby adwokackiej są:

  1. Zgromadzenie izby składające się z adwokatów wykonujących zawód oraz delegatów pozostałych adwokatów,
  2. Okręgowa rada adwokacka,
  3. Sąd dyscyplinarny,
  4. Komisja rewizyjna.