Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie


mobilny 175x169_10a


Konferencja Naukowa „Oblicza współczesnej przestępczości, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu”

Data publikacji: 12 grudnia 2017

W dniu 4 grudnia 2017 r. odbyła się Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa, na temat „Oblicza współczesnej przestępczości, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu”. Konferencja ta została zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Konferencja miała miejsce w auli w nowo wybudowanym gmachu Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów ul. Pigonia 1. Na konferencję tą zostałem zaproszony.

W programie tej Konferencji były trzy sesje. Poprzedziły je wystąpienia:

– Prokuratora dr Józefa Gurgula, Fakty i mity w sprawach kryminalnych na przykładzie sprawy Alfreda Dreyfusa i Zdzisława Marchwickiego.

– prof. zw. dr hab. Stanisława Pieprznego (Uniwersytet Rzeszowski) Współczesna przestępczość w Polsce.

Każda z sesji rozważała tematy bardzo istotne dla wymiaru sprawiedliwości. Łącznie tych tematów było 20. Każdy z nich mógł być przedmiotem osobnego spotkania. W czasie Sesji I przedstawiłem Stronę podmiotową przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.

W szczególności wskazałem, że strona podmiotowa oparta na art. 9 kk niestety często jest pomijana albo bardzo słabo rozważana, np. czyn z art. 155 kk nieumyślne spowodowanie śmierci. W swojej praktyce spotkałem się ze stanami faktycznymi, które sprowadzały się do tego, że sprawca uderzył ręka w twarz pokrzywdzonego, który upadł do tyłu uderzając tyłem czaszki o twarde podłoże, co spowodowało złamanie kości podstawy czaszki, obrażenia mózgu, które spowodowały śmierć pokrzywdzonego. Wskazać trzeba, że nie było wzajemnego bicia, ani bójki. Wina nieumyślna została zdefiniowana w art. 9 par. 2 kk i po przeczytaniu tej definicji dochodzi się do wniosku, że nie zachodzą żadne przesłanki nieumyślności. Sprawca w żadnym wypadku możliwości popełnienia tego czynu nie przewidywał, ani nie mógł przewidzieć. Niestety zapadły wyroki uznające sprawcę winnym popełnienia czynu z art. 155 kk. W sprawach o czyn  z art. 148 par 1 lub par 2 kk bardzo często nie zadaje się pytań sprawcy dlaczego tak działał. Dopiero na pytanie obrońcy, ta kwestia jest przedstawiana przez oskarżonego na rozprawie sądowej.

W praktyce miałem takie sytuacje, w których sprawcy pobili pokrzywdzonego, spowodowali u niego lekkie obrażenia ciała w rozumieniu art. 157 par. 2 kk i pozostawili w pozycji leżącej na podłodze. Śmierć pokrzywdzonego nastąpiła w skutek zachłyśnięcia się krwią pochodząca z jamy ustnej, gdyby pozostawili go w pozycji siedzącej do śmierci by nie doszło. W tej sytuacji koniecznym jest wykazanie przesłanek z art. 9 par. 3 kk. Udowodnienie tych okoliczności jest bardzo trudne, a niejednokrotnie zupełnie pomijane.

Na zakończenie swojego wystąpienia przedstawiłem, że Prokurator dr Józef Gurgul jest postacią bardzo znaną w okręgu rzeszowskim. Był tutaj Prokuratorem, był zawsze do sprawy doskonale przygotowany. Byliśmy niejednokrotnie przeciwnikami w procesach karnych, szczególnie gospodarczych. Kilkanaście lat temu przyszedł do mego mieszkania jeden z barci Marchwickich, który odbywał karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, był na przepustce. Chodziło mu o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, ale na rozmowie się skończyło. Sprawa oskarżonych Marchwickich jest obecnie przedmiotem filmu.

adw. dr Piotr Blajer

Dziekan

Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie


   

Możliwość komentowania jest wyłączona.