Komunikat Dziekana ORA adw. dra Piotra Blajera oraz Komunikat Wicedziekana ORA adw. Władysława Finiewicza

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

 

W sobotę odbędziemy Zgromadzenie naszej Izy Adwokackiej. Będzie to nietypowe spotkanie, gdyż niestety nie będziemy mogli zobaczyć się osobiście.

Przede wszystkim kwestie organizacyjne. Otrzymaliście drogą mailową informacje o zasadach uczestniczenia w posiedzeniu. Wszyscy Państwo powinniście już mieć także dane do logowania, przyszły również mailowo, a także sms-ami. Jeśli do kogoś z Państwa one nie dotarły, bardzo proszę, by skontaktował się jak najszybciej z Radą, telefonicznie, a jeszcze lepiej mailowo.

Nasz Dziekan, mecenas Piotr Blajer poprosił mnie, o przekazanie Państwu jeszcze kilku informacji. Niestety Piotr, ze względu na stan zdrowia, nie będzie mógł uczestniczyć w naszych obradach. Nie będzie również kandydował. Przede wszystkim chciałbym podziękować mu za wiele lat pracy dla naszej korporacji. Myślę w imieniu wszystkich, ale również osobiście, gdyż przez szereg kolejnych kadencji byliśmy najbliższymi współpracownikami z racji pełnionych funkcji dziekana i wicedziekana.

Pełen tekst pisma pana Dziekana, zgodnie z jego wolą zamieszczam poniżej. Jak czytam, Dziekan, korzystając ze zwyczajowego prawa, wskazał wśród swoich współpracowników, jako właściwą do rozważenia, kandydaturę mec. Cichulskiego na swego następcę.

Chciałbym także poinformować, iż po wielu rozmowach z kolegami, tak członków Rady i wieloma osobami wykonującymi nasz zawód, wyraziłem zgodę na zgłoszenie także mojej kandydatury.

Czasy mamy wyjątkowo ciężkie. Dla wszystkich, ale wykonywanie zawodów prawniczych stało się szczególnie trudne. W tych licznych rozmowach przekonał mnie argument, iż nie jest czas na eksperymenty, ale na poprawianie i ulepszanie – już tak. Uważam, że zadaniem władz korporacji nie jest dokonywanie spektakularnych przedsięwzięć, ale zapewnienie Państwu warunków spokojnego wykonywania zawodu. Oczywiście, w naszej działalności nie ustrzegliśmy się uchybień, myślę jednak, iż wszyscy mieli poczucie, że można przyjść, liczyć na pomoc, zgłosić uwagi, i wiele razy spotykaliśmy się w takich sprawach. Naszym celem było zawsze, powtórzę, zapewnić wszystkim możliwość spokojnego wykonywania zawodu, a po drugie, łagodzić wszelkie konflikty.

Dlatego chciałbym prosić, by w tych najbliższych dniach tego nie zmieniać. Mamy odbyć wybory, niezależnie jak przebiegną, następnego dnia znów współpracować. Źle się stało, że pojawiają się jakieś specjalne listy kojarzące się z partiami politycznymi oraz atmosfera niezdrowej kampanii. Spróbujmy nie przenosić takich mechanizmów do naszej wspólnoty.

Zapraszam również do dyskusji prosząc jeszcze raz o spokojny rzeczowy ton. Adwokatura ma dziś dość problemów zewnętrznych.

Jestem przekonany, że działając razem będziemy mogli wspólnie pokonać wszelkie trudności.

 

Wicedziekan ORA w Rzeszowie

adw. Władysław Finiewicz