Zmarła adw. Barbara Kowal

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie z głębokim żalem i smutkiem zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2023 r., przeżywszy 80 lat, zmarła nasz Koleżanka

Śp. adw. Barbara Kowal

 

Najbliższej Rodzinie

 

przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia

Dziekan, członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie oraz adwokaci Izby Rzeszowskiej.