Zmarł adw. Krzysztof Bodio

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie z głębokim żalem i smutkiem zawiadamia, że w dniu 23 maja  2023 r., przeżywszy 80 lat, zmarł nasz Kolega

Śp. adw. Krzysztof Bodio

 

Żonie

oraz 

Najbliższej Rodzinie

 

przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia

Dziekan, członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie oraz adwokaci Izby Rzeszowskiej.