Zmarł adw. Jan Hołysz

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie z głębokim żalem i smutkiem zawiadamia, że zmarł

Śp. adw. Jan Hołysz

W dniu 11 stycznia 2018 r. zmarł adwokat Jan Hołysz.
Urodził się 24 kwietnia 1954 r. w Dobkowicach.
W 1977 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Po studiach odbył aplikację sądową w okręgu ówczesnego Sądu Wojewódzkiego w Przemyślu, a egzamin sędziowski w 1979 r. zaliczył z wynikiem bardzo dobrym.
W dniu 24 czerwca 1980 r. został wpisany na listę aplikantów adwokackich ówczesnej Wojewódzkiej Izby Adwokackiej w Rzeszowie.
Aplikacje adwokacką odbywał w Zespole Adwokackim Nr 1 w Przemyślu pod patronatem adwokata Zdzisława Augustyna.
W 1983 roku zdał egzamin adwokacki z wynikiem bardzo dobrym i uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 1983 r. uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie.
W dniu 1 września 1983 r., po złożeniu ślubowania adwokackiego rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata.
Początkowo pracował w Zespole Adwokackim Nr 1 w Przemyślu, a potem od dnia 2 października 1992 r. – w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Przemyślu Plac na Bramie 8.
Zawód adwokata wykonywał do 2013 roku.
Udzielał się w poradnictwie prawnym Duszpasterstwa Prawników przy Diecezji Przemyskiej służąc tam radą i pomocą.
Jan Hołysz był dobrym adwokatem.
Występował głownie w sprawach karnych. Bronił dobrze i skutecznie, a to ważne w tej profesji. Ale jak wiadomo, nie tylko to się liczy. Cenna też jest ludzka życzliwość, wdzięczność i poszanowanie. Jan Hołysz z pewnością na takie względy zasługiwał. Bo był nie tylko profesjonalistą, ale także dobrym człowiekiem. Był także dobrym kolegą, co dało się poznać we wspólnej pracy w Zespole Adwokackim. Świetnie też spisał się w roli starszego stażem kolegi dzieląc się swą wiedzą i umiejętnościami z aplikantami adwokackimi. Taką miał naturę i usposobienie. Odszedł za wcześnie, po ciężkiej chorobie.
Cześć jego pamięci!

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 15 stycznia 2018 r. o godzinie 13:30 

na „Nowym” Cmentarzu w Radymnie.