Zgłoszenia - lista adwokatów do spraw objętych Konwencją Haską dotyczących cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie, w związku z prośbą Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie, zwraca się o przesyłanie na adres ora.rzeszow@adwokatura.pl w terminie do dnia 11 stycznia 2019 r. zgłoszeń celem przygotowania imiennej lisy adwokatów wykazujących znajomość i zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi spraw objętych Konwencją Haską dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie zwrócił się z prośbą o pomoc w sporządzeniu wykazu adwokatów, którzy legitymują się znajomością języka obcego (z zaznaczeniem jakiego języka obcego), niezębne jest też dla Sądu udokumentowanie znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B2