Zaproszenie na seminarium HFPC: Pytania prejudycjalne do TSUE jako mechanizm ochrony praw człowieka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka pragnie zaprosić Państwa do udziału w seminarium na temat znaczenia procedury pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w systemie ochrony praw człowieka.

W trakcie seminarium poruszone zostaną zarówno kwestie teoretyczne, związane z potencjałem wykorzystywania omawianego instrumentu, jak i praktyczne, dotyczące przede wszystkim trudności i barier, które mogą zniechęcać sędziów do zadawania pytań prejudycjalnych. W roli prelegentów wystąpią praktycy prawa i pracownicy naukowi (m.in. dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska, dr Piotr Bogdanowicz, prof. Barbara Nita-Światłowska, sędzia Aleksandra Rutkowska, r.pr. Mirosław Wróblewski).

Seminarium organizowane jest w ramach projektu "Nie tylko Strasburg? Alternatywne międzynarodowe instrumenty ochrony praw człowieka" realizowanego przez Helsińską Fundacją Praw Człowieka dzięki wsparciu finansowemu Clifford Chance Foundation.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 22 lutego 2019 r. na adres mailowy: marcin.szwed@hfhr.pl<mailto:marcin.szwed@hfhr.pl>

Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu po wcześniejszym skontaktowaniu się z organizatorem pod adresem mailowym: marcin.szwed@hfhr.pl<mailto:marcin.szwed@hfhr.pl>.

Wydarzenie odbędzie się w siedzibie HFPC (Warszawa, ul. Zgoda 11 - szóste piętro) w dniu 26 lutego 2019 r. w godzinach 11:30-15:00.

Szczegóły również na stronie: http://www.hfhr.pl/pytania-prejudycjalne-do-tsue-jako-mechanizm-ochrony-praw-czlowieka-zaproszenie-na-seminarium/