Zaproszenie na III Bal Karnawałowy Podkarpackiej Palestry - 8 lutego 2020 r.

Zaproszenie na III Bal Karnawałowy Podkarpackiej Palestry - 8 lutego 2020 r.

W imieniu swoim oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie

mam zaszczyt zaprosić

Szanownych Państwa Koleżanki i Kolegów Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

wraz z osobami towarzyszącymi

na III Bal Karnawałowy Podkarpackiej Palestry

który odbędzie się w dniu

8 lutego 2020 r. o godz. 19.00

w Sali Bankietowej Hotelu Rzeszów w Rzeszowie przy Al. Piłsudskiego 44


 

Wicedziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej
w Rzeszowie

adw. Władysław Finiewicz


 

 

Koszt uczestnictwa w balu wynosi 150 zł od osoby, pozostałe koszty dofinansowane będą przez ORA w Rzeszowie. Cena obejmuje menu, alkohol oraz oprawę muzyczną.

Opłata w wysokości 150 zł dotyczy adwokata/ aplikanta oraz 1 osoby towarzyszącej. Osoby spoza adwokatury ponoszą pełną odpłatność wynoszącą 250 zł od osoby.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa i dokonanie wpłaty do dnia 15 stycznia 2020 r.((telefonicznie – 17 85 350 78 lub pocztą elektroniczną – e-mail: (ora.rzeszow@adwokatura.pl).

Dokonując zgłoszenia prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby zgłaszającej oraz imion i nazwisk osób towarzyszących - zachowanie tej procedury jest niezbędne z uwagi na konieczność sporządzenia planu rozmieszenia gości przy stołach.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy ORA w Rzeszowie:

nr konta 34 1020 4391 0000 6102 0002 0826

W tytule wpłaty prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz nazwisk osób towarzyszących.

Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie w balu decydować będzie kolejność wpłat.