Zaproszenie na II Bal Karnawałowy Podkarpackiej Palestry

Zaproszenie na II Bal Karnawałowy Podkarpackiej Palestry

 

W imieniu swoim

oraz
Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie


mam zaszczyt zaprosić

 

Szanownych Państwa

Koleżanki i Kolegów Adwokatów

i

Aplikantów Adwokackich


wraz z osobami towarzyszącymi

 

na II Bal Karnawałowy Podkarpackiej Palestry

który odbędzie się w dniu

19 stycznia 2019 r. o godz. 19.00
w Sali Bankietowej Hotelu Rzeszów w Rzeszowie przy Al. Piłsudskiego 44

 

 

Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej
w Rzeszowie

adw. dr Piotr Blajer

 

Koszt uczestnictwa w balu wynosi 120 zł od osoby - pozostałe koszty dofinansowane będą przez ORA w Rzeszowie. Cena obejmuje menu, alkohol oraz oprawę muzyczną.

Opłata w wysokości 120 zł dotyczy adwokata / aplikanta oraz 1 osoby towarzyszącej. Osoby spoza adwokatury ponoszą pełną odpłatność, wynoszącą 250 zł od osoby.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa i dokonanie wpłaty do dnia 29 grudnia 2018 r. (telefonicznie – 17 85 350 78 lub pocztą elektroniczną – e-mail: ora.rzeszow@adwokatura.pl).

Dokonując zgłoszenia prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby zgłaszającej oraz imion i nazwisk osób towarzyszących - zachowanie tej procedury jest niezbędne z uwagi na konieczność sporządzenia planu rozmieszenia gości przy stołach.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy ORA w Rzeszowie:

nr konta 34 1020 4391 0000 6102 0002 0826

W tytule wpłaty prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz nazwisk osób towarzyszących.    

Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie w balu decydować będzie kolejność wpłat.

Dla osób spoza Rzeszowa istnieje możliwość rezerwacji noclegu po cenach promocyjnych - oferta noclegów w załączeniu.