Zaproszenie KPCz na bezpłatne szkolenie online pt. „Adwokat jako kurator reprezentujący dziecko w procesie karnym – aspekty prawne i psychologiczne”, które odbędzie się w dniach 27-28/11.2021 r. w godzinach 9.00-16.00.

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie online pt. „Adwokat jako kurator reprezentuj±cy dziecko w procesie karnym – aspekty prawne i psychologiczne”, które odbędzie się w dniach 27-28/11.2021 r. w godzinach 9.00-16.00.

Szkolenie ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności adwokatów występujących w procesie karnym w roli kuratora reprezentującego pokrzywdzone dziecko. Podczas szkolenia adwokatki oraz adwokaci zdobędą specjalistyczną wiedzę na temat prawnych i psychologicznych aspektów reprezentacji dziecka pokrzywdzonego przestępstwem, udziału dziecka w czynnościach dowodowych oraz metodyki pracy adwokata - kuratora.

 

Szkolenie poprowadzi:

·         Alicja Budzyńska - posiada stopień specjalizacji zawodowej w zakresie psychologii sądowej, rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dla biegłych sądowych w obszarze opiniowania w sprawach rodzinnych, rozwodowych i nieletnich oraz opiniowania świadków w postępowaniu karnym, certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Niebieska Linia. Wykładowczyni w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Prowadzi Klub Biegłego Psychologa oraz szkolenia o tematyce zwi±zanej z udziałem dziecka w procedurach prawnych adresowane do sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych. Jest autorką publikacji związanych z powyższą problematyką. Od kilkunastu lat pracuje diagnostycznie i terapeutycznie z dziećmi i ich rodzinami.

·         Piotr Karlik - adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista z szeroko rozumianego prawa karnego, tj. postępowania karnego, skarbowego, gospodarczego oraz wykroczeniowego. W obrębie jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia dotycz±ce stosowania środków zapobiegawczych, pozycji ofiary w procesie karnym, postępowań konsensualnych oraz wpływu Konstytucji na proces karny. Autor ponad kilkudziesięciu opracowań naukowych z prawa karnego i konstytucyjnego. Uczestnik i koordynator międzynarodowych (DG Justice) i krajowych projektów naukowych. Prowadzi zajęcia na podyplomowym studium mediacji oraz Uniwersytecie SWPS z zakresu mediacji w sprawach karnych. Wykładowca Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Collegium Polonicum).

Zapisy prowadzone są pod adresem e-mail: monika.horna-cieslak@adwokatura.pl  do dnia 19 listopada 2021 r.

W zgłoszeniu prosimy podać:

·         Imię i nazwisko;

·         Kontakt mailowy i telefoniczny;

·         Izbę adwokack±ą

 

Liczba miejsc jest ograniczona – w szkolenie może wziąć udział 25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń z danej Izby.