Zaproszenie KDZ przy NRA na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich

Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich:

 

  1. „Postępowanie upadłościowe krok po kroku - omówienie poszczególnych etapów procedury upadłościowej”.

 

Wykładowca: Pan dr Piotr Stanisławiszyn  - Sędzia Sądu Rejonowego w Opolu, adiunkt i Kierownik w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansowego INP WPiA Uniwersytetu Opolskiego

Czas trwania: 225 min.

 

Wykład będzie stale dostępny na e-palestrze od dnia 20 października 2021 r.

Za udział w webinarze i odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 3,5 punktu szkoleniowego w ramach doskonalenia zawodowego.

 

  1. „Pojęcie niewypłacalności jako przesłanka ogłoszenia upadłości”.

 

Wykładowca: Pan dr Piotr Stanisławiszyn  - Sędzia Sądu Rejonowego w Opolu, adiunkt i Kierownik w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansowego INP WPiA Uniwersytetu Opolskiego

Czas trwania: 135 min.

 

Wykład będzie stale dostępny na e-palestrze od dnia 27 października 2021 r.

Za udział w webinarze i odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 2 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

 

 

  1. „Praktyczne aspekty i formalizmy zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym - zakres zgłoszenia, termin zgłoszenia, skutki przekroczenia terminu na zgłoszenie wierzytelności, podmioty umocowane do zgłoszenia wierzytelności, wymogi formalne zgłoszenia”.

 

Wykładowca: Pan dr Przemysław Malinowski  - Radca prawny, adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego Uniwersytetu Opolskiego

Czas trwania: 90 min.

 

Wykład będzie stale dostępny na e-palestrze od dnia 3 listopada 2021 r.

Za udział w webinarze i odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 1,5 punktu szkoleniowego w ramach doskonalenia zawodowego.

 

  1. „Postępowania restrukturyzacyjne”.

 

Wykładowca: Pan dr Przemysław Malinowski  - Radca prawny, adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego Uniwersytetu Opolskiego

Czas trwania: 135 min.

 

Wykład będzie stale dostępny na e-palestrze od dnia 10 listopada 2021 r.

Za udział w webinarze i odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 2 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

 

5. "Omówienie skutków prawnych poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych co do osoby, majątku i zobowiązań dłużnika, w tym wpływu ich prowadzenia na bieżące funkcjonowanie dłużnika, toczące się postępowania sądowe i egzekucyjne, a także ochronę zawartych przez dłużnika umów”.

 

Wykładowca: Pan dr Piotr Stanisławiszyn  - Sędzia Sądu Rejonowego w Opolu, adiunkt i Kierownik w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansowego INP WPiA Uniwersytetu Opolskiego

Czas trwania: 180 min.

 

Wykład będzie stale dostępny na e-palestrze od dnia 17 listopada 2021 r.

Za udział w webinarze i odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 3 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

 

Wykłady nie będą prowadzone na żywo, zostaną nagrane i zamieszczone na stronie samorządu adwokackiego https://palestra.pl/pl/e-palestra/

 

W przypadku nie posiadania konta na portalu Palestry należy dokonać uprzedniej rejestracji.

Aby to wykonać należy pod linkiem https://palestra.pl/pl/zaloguj wybrać przycisk Rejestracja i zgodnie z wyświetlana informacją uzupełnić wskazane 3 pola. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Państwa biurem ORA celem zweryfikowania czy wpisywane dane są tożsame z danymi dostępnymi w elektronicznym Systemie Obsługi Adwokatury, a tym samym w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich. W przypadku aktualizacji danych dostęp do portalu Palestry będzie dostępny następnego dnia.

Więcej o portalu Palestra w tym jak można uzyskać punkty szkoleniowe w tym serwisie dostępne jest tutaj: https://palestra.pl/pl/faq

 

 

Serdecznie zapraszamy!

adw. dr hab. Dariusz Mucha

Wiceprzewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA

 

adw. Witold Studziński

Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA