Zmarł adw. Antoni Skorupski

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie z głębokim żalem i smutkiem zawiadamia, że w dniu 28 marca 2021 r., przeżywszy 70 lat, zmarł nasz Kolega

Śp. adw. Antoni Skorupski

 

 

Żonie

Ewie Skorupskiej

 

Córkom

adw. Annie Skorupskiej – Stanek

i

Wandzie Skorupskiej

 

Synowi

Markowi Skorupskiemu

 

oraz Najbliższej Rodzinie

 

przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia

 

Dziekan, członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie oraz adwokaci Izby Rzeszowskiej.