XXXVI NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ADWOKATURY S Z C Z Y R K 28 luty – 3 marca 2019 r

XXXVI NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ADWOKATURY S Z C Z Y R K 28 luty – 3 marca 2019 r

Komitet Organizacyjny przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej pod patronatem adwokata Stanisława Peruckiego – Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej oraz adwokata Stanisława Estreicha – Przewodniczącego Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA, ma zaszczyt zaprosić Koleżanki i Kolegów adwokatów oraz aplikantów adwokackich i członków ich rodzin do udziału w XXXVI Narciarskich Mistrzostwach Adwokatury połączonych z konferencją szkoleniową, które odbędą się w dniach od 28 lutego – 3 marca 2019 r. w ośrodku narciarskim Szczyrk Mountain Resort oraz na stokach Kubalonki w Wiśle.

Serdecznie zapraszamy zarówno osoby biorące udział w proponowanych konkurencjach, jak i sympatyków sportów zimowych. W tegorocznym programie proponujemy dyscypliny nagradzane laurem Mistrzostw oraz gościnny i przyjazny klimat, chwile z humorem, spędzenie czasu na świeżym powietrzu i rozrywkę w towarzystwie zarówno znanych już osób, jak i zupełnie nowych w zawodzie Koleżanek i Kolegów.

 

Uczestnicy Mistrzostw zakwaterowani będą w pięknie położonym kompleksie hotelowym „Orle Gniazdo” z widokiem na Skrzyczne i dolinę Żylicy.

 

Koszt uczestnictwa w imprezie wynosi 750zł i obejmuje:

  1. Zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym,
  2. 3 śniadania w formie bufetu,
  3. Obiadokolację w dniu przyjazdu oraz zabawę przy muzyce w klubokawiarni „Retrospektywa”,
  4. Uroczystą kolację z zabawą przy muzyce (piątek), podczas której nastąpi dekoracja zwycięzców zawodów sportowych,
  5. Uroczystą kolację oraz bal dziekański (sobota), podczas której nastąpi dekoracja zwycięzców zawodów sportowych,
  6. Udział w zawodach sportowych,
  7. Udział w szkoleniu zawodowym,
  8. Ubezpieczenie NNW

 

Przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym koszt uczestnictwa w imprezie wynosi 825 zł.

Organizator przewiduje możliwość udziału w samych zawodach narciarskich, bez konieczności zakwaterowania i wyżywienia, a koszt takiego uczestnictwa wynosi 250 zł.

Serdecznie zapraszamy rodziny z dziećmi na specjalnych warunkach; dzieci w wieku do lat 4 zapraszamy za darmo, a dzieci od lat 4 do lat 12 za połowę ceny tj. 375 zł.

Liczba miejsc w wynajętym na potrzeby Mistrzostw hotelu jest ograniczona, dlatego o zakwaterowaniu decydować będzie chronologia dat zgłoszenia i wpłaty należności.
Zgłoszenia na załączonym formularzu wraz z dokonanymi wpłatami
należy przesłać:

na adres Okręgowej Rady Adwokackiej ul. 3 Maja 19/5, 43-300
Bielsko-Biała, lub

pocztą e-mail na adres ora.bielsko-biala@adwokatura.pl
do dnia 20.01.2019 r.

Uczestnicy Mistrzostw proszeni są o podanie adresu zamieszkania oraz numeru PESEL (dane do ubezpieczenia).

Wpłaty prosimy kierować na konto Okręgowej Rady Adwokackiej Bielsku-Białej nr :

11 1020 1390 0000 6102 0175 3094

tytule wpisując imię i nazwisko wszystkich osób, za które dokonywana jest wpłata

W sprawach dotyczących organizacji Mistrzostw, można się kontaktować z Okręgową Radą Adwokacką w Bielsku-Białej – nr. tel: 33 821 90 52, e-mail: ora.bielsko-biala@adwokatura.pl, lub z adw. Magdaleną Stec  – kom. 502-271-508, e-mail: magda.stec@stec.info.pl

 

Rezygnacja z udziału w mistrzostwach i szkoleniu po dniu 30.01.2019 r. roku
łączyć się będzie z przepadkiem wpisowego. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy w przypadku braku dostatecznej ilości uczestników.

Szczegółowy program Mistrzostw Narciarskich, szkolenia zawodowego zostanie podany do wiadomości Państwa w terminie późniejszym drogą mailową, jak również zostanie zamieszczony na stronie internetowej ORA w Bielsku-Białej oraz NRA.

ze sportowymi pozdrowieniami
Adw. Stanisław Perucki
Dziekan ORA w Bielsku-Białej
Adw. Stanisław Estreich
Przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej,
Kultury, Sportu i Turystyki NRA