Wyniki wyborów na Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Rzeszowie

Publikujemy wyniki wyborów na Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Rzeszowie

 

Na stanowisko Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie został wybrany

Adw. Marcin Cichulski

 

Na stanowisko Prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Rzeszowie został wybrany

Adw. dr Bolesław Kurzępa

 

Na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Rzeszowie został wybrany

Adw. Wiesław Pasierb

 

Na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Rzeszowie został wybrany

Adw. Adam Furmankiewicz

 

Na funkcję członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie zostali wybrani:

 1. Adw. Władysław Finiewicz
 2. Adw. dr Andrzej Maciąg
 3. Adw. Jerzy Borcz
 4. Adw. Grzegorz Baran
 5. Adw. Roman Soboń
 6. Adw. Paweł Surmacz
 7. Adw. Łukasz Bochenek
 8. Adw. Arkadiusz Slisz
 9. Adw. Beata Woś
 10. Adw. Tomasz Ostafil
 11. Adw. Inga Jarosiewicz
 12. Adw. Marcin Lewandowski
 13. Adw. Janusz Czarniecki
 14. Adw. Krzysztof Litwin
 15. Adw. Anna Łyp

Na funkcję zastępców członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie zostali wybrani:

 1. Adw. prof. Mariusz Załucki
 2. Adw. Grzegorz Dąbrowski
 3. Adw. dr Izabela Pączek
 4. Adw. Tomasz Zawada

 

Na funkcję sędziów Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Rzeszowie zostali wybrani:

 1. Adw. Michał Grudzień
 2. Adw. Edyta Nowosiadły - Krzywonos
 3. Adw. Gabriela Misiorowska
 4. Adw. Magdalena Soboń
 5. Adw. Piotr Rupar
 6. Adw. Tomasz Kokowski
 7. Adw. Wojciech Wróbel
 8. Adw. Magdalena Rewer
 9. Adw. Andrzej Chrostowski
 10. Adw. Monika Malec
 11. Adw. Agnieszka Kawa
 12. Adw. Dominik Dronka
 13. Adw. Katarzyna Żmijewska
 14. Adw. Antoni Skorupski
 15. Adw. Leszek Kołodziejczyk
 16. Adw. Krzysztof Rejman
 17. Adw. dr Krzysztof Kopciuch
 18. Adw. Maciej Lew
 19. Adw. Maria Kowalska - Złamaniec
 20. Adw. Agnieszka Turczak

Na funkcję zastępców sędziów Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Rzeszowie zostali wybrani:

 1. Adw. Łukasz Skałuba
 2. Adw. Tomasz Pelec
 3. Adw. Grzegorz Rogusz

 

Na funkcję członków Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Rzeszowie zostali wybrani:

 1. Adw. Piotr Folcik
 2. Adw. Marcin Błach
 3. Adw. dr Wacław Mendys
 4. Adw. Magdalena Cygan - Sajdak
 5. Adw. Andrzej Lisowski

Na funkcję zastępców członków Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Rzeszowie zostali wybrani:

 1. Adw. Damian Murdza

 

Na funkcję delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury zostali wybrani:

 1. Adw. Władysław Finiewicz
 2. Adw. dr Andrzej Maciąg
 3. Adw. Marcin Cichulski
 4. Adw. Roman Soboń
 5. Adw. Dariusz Lipski
 6. Adw. Paweł Surmacz
 7. Adw. Beata Woś
 8. Adw. prof. Mariusz Załucki
 9. Adw. Marcin Lewandowski
 10. Adw. Inga Jarosiewicz
 11. Adw. Janusz Czarniecki
 12. Adw. Anna Łyp
 13. Adw. Grzegorz Dąbrowski
 14. Adw. dr Izabela Pączek