Wyniki losowania do punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

W dniu 15 listopada 2018 r. w biurze ORA w Rzeszowie odbyło się losowanie do punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na rok 2019. 

Poniżej znajdują się wyniki losowania oraz protokół z losowania.