Wolters Kluwer: Cykl 5 bezpłatnych szkoleń online "Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego"

Uchwalona 4 lipca 2019 r. nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego to największa od 2012 r. zmiana procedury cywilnej. Nowelizacja ze względu na swoją obszerność i zakres ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego. Naczelnym celem, jaki przyświecał projektodawcom było przeciwdziałanie przewlekłości, pieniactwu, obstrukcji procesowej, ale też zapewnienie pozwanym realnej możliwości podjęcia obrony na etapie postępowania sądowego.

Nowelizacja KPC wprowadza szereg rewolucyjnych rozwiązań, m.in.: posiedzenia organizacyjne, na których będą tworzone plany rozprawy, regulacje ograniczające możliwość wnoszenia zarzutów potrącenia, przywrócenie odrębnego postępowania gospodarczego dla przedsiębiorców, mechanizmy zapobiegające obstrukcji procesowej, zmiany dotyczące gromadzenia materiału dowodowego, przemodelowanie instytucji zażalenia oraz zmiany w zakresie wysokości opłat sądowych od pism procesowych.

Jesteś przygotowany do zmian?
Wiesz, jak reforma wpłynie na Twoją codzienną pracę?

Wolters Kluwer zaprasza na cykl szkoleń, podczas których omawiane są zmiany!

Szczegóły i zapisy na stronie:  https://www.lex.pl/kpc2019