Centrum Mediacyjne przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie

ul. Litewska 4/8,
35-302 Rzeszów

Tel. 17 852 81 41

e-mail: cmora.rzeszow@adwokatura.pl