W dniu 26 maja 2018 r. odbyło się szkolenie zawodowe  „Materiały niejawne, operacyjne oraz procesowe”

W dniu 26 maja 2018 r. odbyło się szkolenie zawodowe „Materiały niejawne, operacyjne oraz procesowe”

W dniu 26 maja 2018 r. w ORA w Rzeszowie odbyło się szkolenie zawodowe adwokatów. Temat szkolenia: „Materiały niejawne, operacyjne oraz procesowe”. Wykład opracował i przedstawił pan SSA Stanisław Urban. Przedstawił w sposób bardzo dokładny istotne kwestie związane z podsłuchami operacyjnymi i procesowymi. W szczególności wskazał instytucje, które mogą podsłuchiwać, na podstawie przepisów zezwalających im na takie czynności. Ponadto, wskazał sposób ich zabezpieczenia oraz sposób zniesienia lub zmiany klauzuli tajności.

Wykładowca przedstawił także przepisy zawarte w Rozdziale XXVI k.p.k. – Kontrola i utrwalanie rozmów- art. 237 – 242 k.p.k. Wskazał na sposób ich odtworzenia (odsłuchania) na rozprawie głównej sądu. Sposób ten jest dokładnie określony w  wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 2008 r. III KK 30/08, Rocznik OSN 2008, ust. 1218, strona 502.

Zagadnienia przedstawione przez wykładającego są bardzo istotne w pracy adwokatów.

W dyskusji w szczególności wskazano na treść art. 8 k.p.k. – zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądu, która powinna zezwalać sądowi orzekającemu na zniesienie lub zmianę klauzuli tajności. Pozostawienie tego rozstrzygnięcia wyłącznie osobie, która nadała taką klauzulę wymaga stosownego wniosku oraz w sposób zasadniczy przedłuża proces karny.

 

Następnie, na tym spotkaniu adwokatów, zabrał głos pan Wicedziekan ORA w Rzeszowie adw. Władysław Finiewicz, który przedstawił zasadnicze i istotne kwestie związane z wejściem w życie przepisów o ochronie danych osobowych RODO.