Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - 2020

Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy Adwokaci

 

W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny koordynuje obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

W bieżącym roku obchody będą się odbywały  w dniach 21 – 28 lutego 2020 r.

 Zapraszamy wszystkich adwokatów naszej Izby do zgłaszania swojego uczestnictwa w akcji.

 

Miejscem pełnienia dyżurów adwokackich będzie siedziba Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie.

Dyżury w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzone będą w dniach od 24 do 28 lutego  2020 r. w godzinach pracy biura ORA w Rzeszowie. 

                   

         Adwokaci, którzy zamierzają wziąć udział w akcji, proszeni  są o przesłanie informacji w terminie do dnia 17 lutego 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej – ora.rzeszow@adwokatura.pl

Informacja powinna zawierać wskazanie dnia i godzin, w których adwokat będzie pełnił dyżur.  

 

 

                                                                                                                            Z poważaniem

                                                                                                                             Wicedziekan

                                                                                                               Okręgowej Rady Adwokackiej

                                                                                                                  adw. Władysław Finiewicz