Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2018

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2018

W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny koordynuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

W bieżącym roku obchody będą się odbywały  w dniach 19 lutego – 25 lutego 2018 r.

Zapraszamy wszystkich adwokatów naszej Izby do zgłaszania swojego uczestnictwa w akcji.

Miejscem pełnienia dyżurów adwokackich będzie siedziba Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie.

Dyżury w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzone będą w dniach od 19 do 23 lutego  w godzinach pracy biura ORA w Rzeszowie.                                  

Adwokaci, którzy chcieliby wziąć udział w akcji i udzielać porad w ramach Tygodnia, proszeni są o przesłanie informacji w terminie do dnia 17. 02. 2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej – ora.rzeszow@adwokatura.pl

Informacja powinna zawierać wskazanie dnia i godzin, w których adwokat chciałby dyżurować.

Z poważaniem

Dziekan

Okręgowej Rady Adwokackiej

adw. dr Piotr Blajer