Szkolenie zawodowe

Informujemy, że istnieje możliwość odbycia doskonalenia zawodowego (12 punktów ) na platformie
e-learningowej www.idea-adw.org <http://www.idea-adw.org/>