Szkolenie z KPC - 29 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

Na szkoleniu mówione zostaną nowe dowody oraz zmiany wpływające na prowadzenie postępowania w I instancji i konstruowanie apelacji, w tym przede wszystkim nowe zarzuty apelacyjne. Skupimy się także na nowych obowiązkach procesowych zawodowych pełnomocników i na zakresie zastosowania art. 162 KPC po zmianach.

Szkolenie będzie mieć wymiar wyłącznie praktyczny.

 

Szkolenie prowadzone będzie przez praktyka wskazującego na konieczne do przestrzegania nowe zasady prowadzenia procesu oraz przedstawiciela świata nauki wskazującego jakie stanowisko w poszczególnych kwestiach zajmuje w chwili obecnej doktryna procesowego prawa polskiego.

 

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje m.in.:

- zasady zgłaszania twierdzeń i dowodów na ich poparcie,

- nową koncepcję pominięcia dowodu - czyli jak zgłaszać dowody,

jak oponować przeciwko ich przeprowadzeniu i jak stawiać zarzuty,

- jak prowadzić posiedzenie przygotowawcze i jakie wnioski w jego

toku zgłaszać,

- plan rozprawy - na ile ważny jest dla strony i pełnomocnika i jak

bardzo nie da się go potem zmienić,

- nadużycie prawa procesowego i wynikające z tego konsekwencje dla pełnomocników procesowych...

Porozmawiamy także o odmiennościach postępowania gospodarczego oraz postępowaniu uproszczonym, które teraz będzie dominującym trybem prowadzenia procesu.

 

termin: 29 stycznia 2020

godziny: 10:00-16:00

 

lokalizacja: Uniwersytet Rzeszowski

zapisy: www.adexemplum.com https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.adexemplum.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2z4-RQ4QIrNtGlqIlFRyQTS86eCCmflOviF9QpfF6_YVXM-Q0y2IveVtQ&h=AT39uIPEBcjJs1PsuvK4w5FEDo6R1aSTBdzA1Et-TDVFOEz1HH9ep7NPnWZZv9gEZjxAvufmJNLcq6YH1z-pLbBfcdQHxgum8_iVL4WBvwKcAhIvG2_iop41Fv_HXoBx  do 15 stycznia 2020

 

link do wydarzenia Facebook:

https://www.facebook.com/events/465391080813795/

 

Dla wszystkich Członków ORA Rzeszów i aplikantów przygotowaliśmy specjalną cenę promocyjną: 249 PLN netto + VAT [306,27 PLN brutto].

 

Zapisy przez system:http://www.kursy.adexemplum.com

lub mailowo sekretariat@adexemplum.com  mailto:sekretariat@adexemplum.com  .

 

 

Z poważaniem,

 

Sekretariat Ad Exemplum