Szkolenie pt. „Nowy model postępowaniach w sprawach nieletnich. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Aspekty prawne i psychologiczne”

Informujemy, iż szkolenie pt. „Nowy model postępowaniach w sprawach nieletnich. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Aspekty prawne i psychologiczne”,  będzie nagrane i udostępnione na e-palestrze.