Szkolenie bazowe z mediacji

Szkolenie bazowe z mediacji

Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wraz z Fundacją Adwokatury informuje o organizacji szkoleń bazowych z mediacji, które stanowią podstawę w uzyskaniu uprawnień mediatora. Dopiero po ukończeniu szkolenia bazowego uczestnik powinien odbyć szkolenia specjalistyczne (rodzinne, cywilne i gospodarcze, pracownicze, karne, etc.), dzięki którym będzie mógł podjąć się wykonywania profesji mediatora. Szkolenia bazowe realizowane będą w formie stacjonarnej (1 szkolenie obejmuje 2 weekendy) z elementami ćwiczeń warsztatowych.

 

Szkolenia bazowe odbędą się w dwóch terminach:

  1. Szkolenie (2 weekendy) tj. 13-14 i 27-28 maja 2023 roku  lub
  2. Szkolenie (2 weekendy) 24-25 czerwca i 01-02 lipca 2023 roku

Szkolenia bazowe są skierowane do adwokatów i zrealizowane zostaną w formie wykładów oraz ćwiczeń warsztatowych, obejmujących łącznie 40 godzin. Jest to zgodne z opublikowanym w dniu 4 maja 2023 roku, a zmienionym w dniu 23 marca 2023 roku minimum programowym przyjętym w Standardach Szkolenia Mediatorów rekomendowanym przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Odbycie szkolenia z wynikiem pozytywnym, w tym obecność i aktywne uczestnictwo w każdym z 4 dni szkoleniowych oraz praca własna w formie e-learningu, uprawniają do uzyskania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia bazowego stanowiącego podstawę w uzyskaniu uprawnień mediatora. Udział w szkoleniu uprawnia do uzyskania 24 punktów szkoleniowych.

Szkolenie bazowe zostanie podzielone na dwie części: część stacjonarną, na którą składają się 4 dni szkoleniowe w godzinach 9.00-19.00 (obecność obowiązkowa) i praca własna w formie e-learningu (4 godziny). Szkolenie stacjonarne będzie przeprowadzone w przeważającej części w formie warsztatów, aktywnie angażujących wszystkich Uczestników, którzy będą mogli od razu doskonalić nabyte umiejętności poprzez liczne praktyczne ćwiczenia. Szkolenie odbędzie się w siedzibie NRA w Warszawie, ul. Świętojerska 16.

Koszt szkolenia wynosi 1500 zł brutto. Państwa zgłoszenie będzie brane pod uwagę w momencie otrzymania zapłaty przez organizatora.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: centrum.mediacji@adwokatura.pl: - dla I terminu do dnia 10 maja 2023 roku , dla II terminu do dnia 30 maja 2023 roku.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszamy.