Szkolenie 06.11.2021 r. Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie przypomina o szkoleniu, które odbędzie się 6 listopada 2021 r. w godz. 9.00 - 14.00.  Szkolenie jest punktowane - 5 pkt

 

Szkolenie przeprowadzi: SSR Zbigniew Miczek
 

Temat: DOWÓD Z OPINII BIEGŁEGO W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

W wyniku szkolenia uczestnicy winni posiąść kompetencje w zakresie:

 1. właściwego zgromadzenia materiału dowodowego pozwalającego na skuteczne przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego;
 2. właściwego postępowania pełnomocników procesowych w zakresie formułowania tez dowodowych oraz postanowienia w zakresie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego;
 3. właściwego postępowania w zakresie wyboru osoby biegłego;
 4. właściwego udziału pełnomocnika w zakresie przeprowadzenia dowodu
  z opinii biegłego;
 5. właściwego postępowania w zakresie weryfikacji sporządzonej opinii;
 6. właściwego podejścia w zakresie dopuszczenia dowodu z opinii biegłego sporządzonej w innym postępowaniu;
 7. właściwego postępowania w zakresie ustalenia wysokości wynagrodzenia biegłego (przy uwzględnieniu zmian obowiązujących od dnia 21.08.2019 roku);
 8. właściwego postępowania w zakresie ekspertyz prywatnych składanych
  w toku procesu.

Szkolenie zostanie przeprowadzone dla chętnych w formie stacjonarnej oraz on-line na platformie ZOOM - linki zostały rozesłane drogą mailową.