Szkolenie 04.06.2022 r. - "Wynagrodzenie w umowach o roboty budowlane"

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie przy współpracy z Komisją Doskonalenia Zawodowego Adwokatów zaprasza na szkolenie zawodowe w ramach doskonalenia zawod.owego adwokatów

SZKOLENIE NR 6 – 4 pkt.

Termin szkolenia: 4 czerwca 2022r., godz. 9.30 – 13.30

Szkolenie przeprowadzi: Sędzia Zbigniew Miczek
 

Temat: „WYNAGRODZENIE W UMOWACH O ROBOTY BUDOWLANE”

 

1.Umowa o roboty budowlane – charakterystyka ogólna

2.Wynagrodzenie jako świadczenie zamawiającego

3.Rodzaje wynagrodzeń w umowie o roboty budowlane

4.Zmiana wysokości wynagrodzenia:

  1. umowna (klauzule waloryzacyjne)
  2. sądowa

5.Wymagalność roszczenia o wynagrodzenie i jego przedawnienie

6.Rozliczenie wynagrodzenie za roboty budowlane w przypadku:

  1. rozwiązania umowy
  2. wypowiedzenia umowy
  3. odstąpienia od umowy

 

Szkolenie odbędzie się w formie hybrydowej - stacjonarnie (ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń) oraz online za pośrednictwem platformy ZOOM (nie jest wymaga wcześniejsza rejestracja).

Zgłoszenia na szkolenie w formie stacjonarnej proszę przesłać na adres: ora.rzeszow@adwokatura.pl. Szkolenie odbędzie się w sali szkoleniowej ORA w Rzeszowie ul. Litewska 4/6.