Szkolenia zawodowe dla adwokatów - HARMONOGRAM

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie przy współpracy z Komisją Doskonalenia Zawodowego Adwokatów zaprasza na szkolenie zawodowe w ramach doskonalenia zawodowego adwokatów.

 

SZKOLENIE NR 2

Termin szkolenia: 27. 10. 2018 r. ( sobota )  - godz. 9.00

Miejsce szkolenia:

  • siedziba Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,  ul. Piłsudskiego 38, Rzeszów

Szkolenie przeprowadzi adw. Łukasz Bochenek

Temat szkolenia: ”Zamówienia publiczne”.

 

 

SZKOLENIE NR 3

Termin szkolenia: 10. 11. 2018 r. ( sobota )  - godz. 9.00

Miejsce szkolenia:

  • siedziba Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 38, Rzeszów

Szkolenie przeprowadzi SNSA Jacek Surmacz

Temat szkolenia: „Postępowanie sądowoadministracyjne. Wybrane zagadnienia”.   

 

 

SZKOLENIE NR 4

Termin szkolenia: 08. 12. 2018 r. ( sobota )  - godz. 9.00

Miejsce szkolenia:

  • siedziba Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 38, Rzeszów

Szkolenie przeprowadzi SSA Stanisław Urban  

Temat szkolenia: ”Art.297 K. k. - oszustwo finansowe, ryzyko ekonomiczne”  

 

 

Informujemy również, że adwokaci wykonujący zawód zobowiązani są w terminie do 28 lutego 2019 r. złożyć Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego w roku 2018.

 

Dziekan ORA w Rzeszowie

adw. dr Piotr Blajer