STAGE INTERNATIONAL DU BARREAU DE PARIS 2023

Okręgowa Rada Adwokacka w Rezszowie informuje, iż Izba Adwokacka w Paryżu organizuje kolejną edycję szkolenia dla młodych prawników zagranicznych, którzy chcą poznać prawo francuskie i europejskie oraz praktykę zawodu adwokata we Francji - "Stage international".  Jest to program, który trwa 8 tygodni i odbywa się co roku w październiku i listopadzie. W październiku, uczestnicy wezmą udział w kursach organizowanych przez Ecole de Formation du Barreau poświęconych etyce, francuskiemu systemowi prawnemu i procedurom sądowym. Teoretyczne szkolenie będzie uzupełnione praktycznym doświadczeniem w paryskich kancelariach w listopadzie.

 

Wymogi stawiane kandydatom: musi być członkiem izby adwokackiej w wieku poniżej 40 lat, biegle posługiwać się językiem francuskim i posiadać ubezpieczenie OC.

Staż jest bezpłatny i w całości opłacany przez Izbę Adwokacką w Paryżu, jednak uczestnik musi pokryć koszty podróży i pobytu w Paryżu.

 

Zgłoszenia powinny zawierać następujące dokumenty:

- życiorys w języku francuskim,

- list motywacyjny w języku francuskim,

- zdjęcie,

- kopię paszportu

- zaświadczenie o wpisie na listę adwokatów w 2023 roku.

 

Zgłoszenia należy przesyłać do 23 czerwca 2023 roku.

 

Link do strony internetowej i strony rejestracyjnej: https://www.avocatparis.org/stage-international

E-mail kontaktowy: stageinternational@avocatparis.org