Ślubowanie aplikantów adwokackich

Ślubowanie aplikantów adwokackich

W dniu 3 stycznia 2020 r. w sali koncertowej Instytutu Muzyki w Rzeszowie odbyło się uroczyste ślubowanie aplikantów adwokackich. Przystąpiło do niego 46 osób. Wszystkie osoby przystępujące do ślubowania przybyły na uroczystość wraz z rodzinami oraz osobami towarzyszącymi. Wydarzenie  to uświetnił koncert muzyki jazzowej w wykonaniu zespołu No Stress.

Ślubowanie odebrał adw. Władysław Finiewicz, wicedziekan rzeszowskiej izby.

Wicedziekan w krótkim wystąpieniu przedstawił zebranym rolę i zadania adwokatury oraz cel aplikacji.

Przy okazji ślubowania wyróżniono też czterech najlepszych aplikantów, którym wręczono nagrody ufundowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie.

Po zakończeniu uroczystości na ślubujących aplikantów i ich rodziny oczekiwał poczęstunek przy którym dzielono się wrażeniami z uroczystości.

Złożenie ślubowania aplikanckiego to wyjątkowa uroczystość dla ślubujących - jest to ostateczne zwieńczenie uniwersyteckich studiów prawniczych i rozpoczęcie praktycznego przygotowania do zawodu pod okiem patronów.

Nowo zaprzysiężonym aplikantom składamy serdeczne gratulacje i życzymy sukcesów!