Ślubowanie adwokackie

Ślubowanie adwokackie

Uroczystość złożenia ślubowania adwokackiego przez 47 osób, które w maju br. zdały egzamin adwokacki, odbyła się 20 sierpnia 2021 r. Dodatkowo dla 5 osób uroczystość ta została przeprowadzona 26 sierpnia 2021 r.

Z uwagi na trwającą pandemię koronowirusa COVID – 19, ceremonia odbyła się w Sali posiedzeń Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. Adwokaci zostali podzieleni na małe grupy, aby zachować wszelkie obowiązujące ograniczenia i reżim sanitarny. Mimo tych przeciwności, adwokaci nie kryli satysfakcji i radości z realizacji ich zawodowych aspiracji.

Dziekan ORA w Rzeszowie adw. Marcin Cichulski złożył gratulacje adwokatom i powitał w gronie cieszącego się społecznym prestiżem zawodu adwokata.

Adwokaci przyjęli życzenia i gratulacje także od Prezesa NRA adw. Przemysława Rosatiego, który osobiście nie uczestniczył w ceremonii, ale przesłał list, który został odczytany przez Dziekana ORA w Rzeszowie. Prezes NRA podkreślił w nim, aby adwokaci w swojej  działalności w Adwokaturze pamiętali zawsze o tym, co najważniejsze jest dla zawodu adwokata – rzetelności, uczciwości i szacunku dla praw i godności drugiego człowieka.

Każdy ślubujący adwokat otrzymał drobne upominki ufundowane przez wydawnictwo prawnicze C.H. BECK oraz wydawnictwo prawnicze Wolters Kluwer.

Dziekan ORA za najlepsze wyniki uzyskane na egzaminie adwokackim wyróżnił sześciu adwokatów – adw. Krzysztofa Gołębiowskiego, adw. Klaudię Kulpę, adw. Tomasza Szparę, adw. Joannę Trojanowską – Szewczyk, adw. Angelikę Trojanowską i adw. Monikę Wnuk.  Osobom wyróżnionym wręczono nagrody ufundowane przez wydawnictwo prawnicze C.H. BECK, wydawnictwo prawnicze Wolters Kluwer, a także przez Naczelną Radę Adwokacką.

Nowo zaprzysiężonym adwokatom składamy jeszcze raz serdeczne gratulacje i życzymy sukcesów w pracy zawodowej!