Ślubowanie adwokackie 2019

Ślubowanie adwokackie 2019

W dniu 10 sierpnia 2019 r. w Sali koncertowej  Instytutu Muzyki w Rzeszowie odbyła się uroczystość złożenia ślubowania 40 nowych adwokatów Izby Rzeszowskiej. Na uroczystość licznie przybyli Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej adw. dr Piotr Blajer, Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej i Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich adw. Władysław Finiewicz, Członkowie ORA w Rzeszowie, patroni ślubujących adwokatów, a także rodziny. Wydarzenie  to uświetnił koncert muzyki jazzowej w wykonaniu zespołu No Stress.

Dziekan ORA w Rzeszowie adw. dr Piotr Blajer w swoim przemówieniu podkreślił wagę oraz znaczenie wypowiadanych słów ślubowania adwokackiego, a także przypomniał zasady którymi adwokat powinien się kierować, nie tylko w trakcie wykonywania zawodu, ale także w życiu prywatnym.

Każdy ślubujący adwokat otrzymał drobne upominki ufundowane przez wydawnictwo prawnicze C.H. BECK oraz wydawnictwo prawnicze Wolters Kluwer.

Dziekan ORA za najlepsze wyniki uzyskane na egzaminie adwokackim wyróżnił troje adwokatów – adw. Alicję Guzy, adw. Joannę Kogut oraz adw. Konrada Kras. Osobom wyróżnionym wręczono nagrody ufundowane przez wydawnictwo prawnicze C.H. BECK, wydawnictwo prawnicze Wolters Kluwer, a także przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie.

Przedstawicielka ślubowanych adwokatów adw. Izabela Szmidt w swoim przemówieniu pogratulowała koleżankom i kolegom, podziękowała w ich imieniu patronom, osobom prowadzącym szkolenia w czasie aplikacji, a także rodzinom za okazane wsparcie.

Nowo zaprzysiężonym adwokatom składamy serdeczne gratulacje i życzymy sukcesów w pracy zawodowej!