ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU PLASTYCZNEGO „ADWOKAT OCZAMI DZIECKA”

ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU PLASTYCZNEGO „ADWOKAT OCZAMI DZIECKA”

ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU PLASTYCZNEGO „ADWOKAT OCZAMI DZIECKA” z dnia 1 czerwca 2021 r.

zorganizowanego przez Komisję ds. Wizerunku działającą przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie pod patronatem Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie

 

Komisja konkursowa w składzie:

1) Przewodniczący: adw. Marcin Cichulski Dziekan ORA Rzeszów

2) członek:  adw. Beata Woś – Przewodnicząca Komisji ds. Wizerunku przy ORA Rzeszów

3) członek:  adw. Jerzy Borcz – Wicedziekan ORA Rzeszów

4) członek:  adw. Grzegorz Baran – członek Prezydium ORA Rzeszów – Skarbnik ORA Rzeszów

po dokonaniu oceny prac, które wpłynęły w ustalonym w regulaminie konkursu plastycznego „Adwokat oczami dziecka” terminie do siedziby Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie, postanowiła - będąc pod ogromnym wrażeniem nadesłanych prac i w oparciu o takie kryteria jak znajomość materii;) , dbałość o szczegóły oraz walory artystyczne,

przyznać nagrody następującym uczestnikom:

grupa wiekowa do lat 9:

I miejsce   Szymon Rewer-Hubert

II miejsce   Wiktoria Widomska

III miejsce   Tomasz Wróbel

 

grupa wiekowa lat 10 i powyżej

I miejsce   Julia Wróbel

II miejsce   Maciej Slisz

III miejsce  Kasia Bogdańska

 

oraz prace wyróżnione:

Maja Miszczyszyn

Oliwia Kurowicka

Zosia Widomska

Antonina Pączek

Aisha Kumer

Joanna Stępień

Jagoda Forjasz

Aleksandra Pliś

Oliwia Bidas

Maria Szpara

Marcin Wróbel

Szczepan Forjasz

 

Dyplomy oraz nagrody zostaną przekazane uczestnikom w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie.