Rekomendacje MS w związku z przywróceniem dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości

Udostępniamy pismo Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie rekomendowanych rozwiązań umożliwiających ustanowienie i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne pracowników sądu i interestantów w czasie stanu epidemii oraz wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii Sars-CoV-2 w Polsce.